Wszystko o zasiłku rodzinnym w Niemczech

0
Wszystko o zasiłku rodzinnym w Niemczech

Co raz więcej osób wyjeżdża do pracy za granicę w celu podniesienia swojego standardu życia i poszukiwania lepszego jutra. Często celem takich wyjazdów są Niemcy, które oprócz dobrej pracy oferują godne warunki życia. Stąd też gorącym tematem jest aktualnie zasiłek rodzinny z Niemiec, o którym głośno jest zwłaszcza w przypadku rodzin posiadających dzieci. Komu przysługuje taki zasiłek i jak się o niego starać? Dowiemy się tego z poniższego tekstu.

Kto może otrzymać zasiłek rodzinny z Niemiec?

W uproszczeniu osoby, które mogą ubiegać się o otrzymanie zasiłku rodzinnego na terenie Niemiec muszą przede wszystkim pracować w tym kraju lub prowadzić w nim działalność gospodarczą. Dodatkowo konieczne jest by wnioskujący był rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka, które nie ukończyło 25 lat. Rodzina musi mieszkać wspólnie w jednym gospodarstwie domowym, a ubiegający się zasiłek opiekun musi odprowadzać legalnie podatki i wszelkie inne zobowiązania względem państwa.

Ogólnie przyjęte jest, że zasiłek rodzinny z Niemiec wydawany jest na dzieci do 18 roku życia jednak może on być przedłużony, aż do 25 lat jednak musi zostać spełniony przynajmniej jeden warunek:

  • dziecko musi kontynuować naukę
  • dziecko jest upośledzone fizycznie lub umysłowo
  • dziecko jest osobą bezrobotną, która szuka pracy
  • dziecko pracuje jednak ilość godzin nie przekracza 20 godzin tygodniowo

Warto tu jeszcze dodać, że taki zasiłek nie przysługuje jedynie na dzieci własne, ale także adoptowane oraz przysposobione. Mogą to być wnuki, rodzeństwo, a także dzieci małżonka czy konkubenta. Jedyne o czym trzeba pamiętać to, że do otrzymania zasiłku rodzinnego z Niemiec uprawnieni są jedynie prawni opiekunowie dziecka.

Co jeśli zasiłek pobierany się także w Polsce?

Zdarzają się sytuacje, w których rodzice dziecka lub opiekunowie pracują zarówno w Polsce jak i Niemczech stąd też pojawia się wiele pytań i wątpliwości związanych z pobieraniem zasiłku rodzinnego z Niemiec. Otóż jeżeli zasiłek pobierany jest na terenie Polski można starać się jednocześnie o zasiłek z Niemiec jednak kwota ta będzie pomniejszona o sumę pieniędzy wydawaną w Polsce.

Dokumenty i ważne informacje

Aby wnioskować o zasiłek rodzinny z Niemiec należy przygotować odpowiednie dokumenty. Są to między innymi akty urodzenia dzieci, małżeństwa, informacje o zameldowaniu, zatrudnieniu, a także podatkach. Dodatkowo trzeba też przygotować się na przedstawienie zaświadczenia o nauce dziecka czy też pobieranym zasiłku w Polsce. Takie dokumenty muszą być oczywiście przetłumaczone na język niemiecki.

Najczęściej popełniane błędy w Twój e-PIT

0
Najczęściej popełniane błędy w Twój e-PIT

Trudno jest na razie mówić o najczęściej popełnianych błędach w Twój e-PIT, jeżeli usługa jeszcze nie ruszyła. Biorąc jednak pod uwagę wcześniej popełniane przez podatników błędy oraz analizę zaproponowanego przez Ministerstwo Finansów nowego rozwiązania, można po przeprowadzeniu analizy, wysunąć pewne hipotezy – co potencjalnie podatnicy mogą zrobić źle. Zamiast popełnić błędy warto zwrócić uwagę na niektóre, potencjalnie problematyczne kwestie i wziąć je pod rozwagę wypełniając swój Twój e-PIT, na początku przyszłego roku.

Błędny formularz – nieuprawnione skorzystanie z usługi

Pierwszym z kryteriów umożliwiających skorzystanie z usługi Twój e-PIT, jest zakwalifikowanie do grupy podmiotów rozliczających się na konkretnych drukach podatkowych. W 2019 roku Krajowa Administracja Podatkowa udostępni usługę, wyłącznie dla podatników pracujących na PIT-37 oraz PIT-38. Zabraknie więc tej możliwości dla osób rozliczających się na jednym z najpopularniejszych formularzy – PIT-36. W tym miejscu może pojawić się więc pierwsze zagrożenie w popełnieniu błędów – w przypadku jeżeli podatnik na swoim Portalu Podatkowym znajdzie wypełniony formularz w usłudze Twój e-PIT, a powinien rozliczyć się na przykład na PIT-36. Jeżeli podatnik posiada np. działalność gospodarczą oraz pracuje dodatkowo na umowie o pracę, powinien odrzucić zaproponowaną w usłudze Twój e-PIT deklarację lub po prostu rozliczyć się samodzielnie. Jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, nie zakwalifikuje się on przecież do grupy PIT-37 i PIT-38.

Brak wypełnienia deklaracji – nieuzasadnione zaniechanie

Jednym z największych atutów usługi Twój e-PIT, jest tak zwana możliwość „nie rób nic”. Dla określonej grupy podmiotów, dla której Krajowa Administracja Podatkowa udostępni przygotowany formularz, umożliwiono opcję automatycznego rozliczenia PIT. W takich przypadkach jeżeli podatnik do dnia 30 kwietnia nie podejmie żadnej aktywności w zakresie PIT, organy rozliczą go za niego. Dla niektórych osób to rozwiązanie może być bardzo wygodne i niejako zdejmować z nich obowiązek zeznaniowy. Jednak zawsze należy zweryfikować, czy faktycznie w danym, indywidualnym przypadku, podatnik może liczyć na rozliczenie automatyczne. Może bowiem zdarzyć się, że nie kwalifikuje się do wypełnienia deklaracji przez organy (np. podlega pod inną deklarację niż PIT-37 i PIT-38).  W takiej sytuacji, potencjalnie może narazić się na negatywne konsekwencje za niezłożenie deklaracji podatkowej, zupełnie nie zdając sobie z tego sprawy.

Podsumowanie i rekomendacje

Usługa Twój e-PIT zapowiada się jako kolejny etap w cyfryzacji Krajowej Administracji Podatkowej. Może w sposób znaczący ułatwić pracę wielu podatników oraz umożliwić im szybkie i wygodne rozliczenie z fiskusem. Podczas korzystania z  nowej usługi, każdorazowo warto zapoznać się z jej zasadami oraz na wszelki wypadek zweryfikować przygotowany przez organy PIT. Może okazać się, że czegoś w nim brakuje, jakieś informacje nie zostały przekazane lub pojawiły się błędy w systemie. Tego typu dodatkowe sprawdzenie i aktywność ze strony podatnika nie wymaga zbyt dużej pracy, a może uchronić go przed wieloma negatywnymi konsekwencjami.

Badaj predyspozycje zawodowe pracowników i efektywnie zarządzaj zespołem

0
Badaj predyspozycje zawodowe pracowników i efektywnie zarządzaj zespołem

Pracownicy, którzy lubią wykonywaną przez siebie pracę mają większe szanse na osiągnięcie sukcesu zawodowego. Poza tym, najczęściej wydajnie pracują i są zaangażowani w realizację powierzonych im obowiązków, a to oznacza z kolei oczywiste korzyści dla pracodawców. Dlatego ci ostatni zawsze powinni przeprowadzać wstępne badanie predyspozycji zawodowych pracowników.

Zdaniem psychologów warto szukać zawodu pozwalającego wykorzystać wrodzone talenty, a przy tym nie należy walczyć ze swoimi dominującymi cechami osobowości. Twierdzą oni, że predyspozycje zawodowe danej osoby, czyli skłonności do wykonywania konkretnego zawodu, mają kluczowy wpływ na to, czy poradzi sobie ona na określonym stanowisku. To cenna wskazówka nie tylko dla samych pracowników, ale również pracodawców, którzy mogą ją wykorzystać podczas rekrutacji czy doboru zakresu zadań dla konkretnego pracownika. Warto też zauważyć, że liczne grono osób nadal planuje karierę ignorując swoje cechy charakteru i pasje; część z nich kieruje się tylko kwestiami finansowymi, a to nie zawsze jest gwarantem czerpania satysfakcji z wykonywanej pracy. Jeśli pracodawca chce więc stworzyć efektywny zespół, powinien weryfikować predyspozycje zawodowe swoich pracowników.

Predyspozycje zawodowe – jak powstają i jakie są ich typy?

John Lewis Holland, autor koncepcji predyspozycji zawodowych, postrzegał skłonności do wykonywania określonych zawodów jako pochodną wrodzonych cech osobowości oraz doświadczeń życiowych. Twierdził on, że każdy człowiek posiada jeden z sześciu typów preferencji zawodowych: realistyczny, społeczny, badawczy, artystyczny, przedsiębiorczy lub konwencjonalny. Uważał przy tym, że satysfakcję w życiu zawodowym może osiągnąć tylko ten, kto wykonuje pracę adekwatną do swoich umiejętności i talentów. Z drugiej strony dopuszczał sytuację, w której dana osoba może przejawiać silne cechy charakterystyczne kilku różnych typów preferencji. Przyznawał, że w tym wypadku wybór ścieżki kariery nie jest łatwy, a najlepszym rozwiązaniem okazuje się nierzadko kilkukrotne przebranżowienie; sprawdza się też odejście od rutynowych, powtarzalnych zadań i realizowanie zróżnicowanych obowiązków zawodowych.

Charakterystyka typów predyspozycji zawodowych pracowników

By móc zatrudnić osoby idealnie odpowiadające wymaganiom danego stanowiska, a także w pełni wykorzystać możliwości już zatrudnionych pracowników, trzeba znać charakterystykę poszczególnych typów predyspozycji zawodowych.

Osoby o typie realistycznym posiadają wysokie umiejętności manualne, są uzdolnione sportowo, a przy tym charakteryzuje je szczerość, niezależność i bezpośredniość. Z drugiej strony postrzegane są jako jednostki nietowarzyskie i nie mają rozwiniętych kompetencji społecznych oraz oświatowych. Sprawdzają się jako mechanicy, hydraulicy, kierowcy czy wizażyści.

W przypadku typu społecznego dominującymi cechami są wysoko rozwinięte umiejętności przywódcze i perswazyjne. Takie osoby są dodatkowo empatyczne, przyjacielskie i lubią pracować w zespole; dlatego też często zostają psychologami, doradcami czy nauczycielami.

Typ badawczy to uosobienie wysokich umiejętności analitycznych, matematycznych oraz naukowych, a także rozwiniętego zmysłu obserwacji. Jednostki o tym typie potrafią logicznie myśleć, są dociekliwe i bardziej cenią sobie pracę samodzielną niż w grupie. Taki zestaw cech jest charakterystyczny dla wielu filozofów, nauczycieli akademickich, astronomów czy przedstawicieli innych nauk ścisłych.

Reprezentanci typu artystycznego są uzdolnieni plastycznie, językowo lub aktorsko, nie lubią pracować w biurze i starają się często tworzyć coś nowego. Postrzegani są jako kreatywni, impulsywni i wrażliwi na świat zewnętrzny. W tej grupie można znaleźć między innymi dziennikarzy, kompozytorów, muzyków, architektów czy grafików.

Osoby o typie przedsiębiorczym cechuje towarzyskość, duża pewność siebie, a czasem wręcz agresywność. Są konkretne, energiczne, ambitne i skoncentrowane na realizacji wytyczonych celów; mają również wysoko rozwiniętą umiejętność perswazji. Wszystko to sprawia, że często zostają maklerami giełdowymi, dyrektorami, adwokatami czy akwizytorami.

Przedstawiciele typu konwencjonalnego to osoby dokładne, praktyczne i systematyczne. Lubią pracę z danymi, przy czym nie radzą sobie z rozwiązywaniem nietypowych problemów. Poza tym, starają się przestrzegać ustalonych norm i regulaminów. Osoby o tym typie wybierają ścieżkę kariery statystyka, archiwisty, komornika czy inkasenta.

Jak sprawdzić predyspozycje zawodowe pracowników?

Typ predyspozycji zawodowych danego pracownika można sprawdzić na kilka różnych sposobów. Najłatwiej jest go po prostu o nie zapytać – wielu przedstawicieli młodego pokolenia korzysta z profesjonalnego doradztwa zawodowego lub wsparcia psychologa i dobrze orientuje się w swoich preferencjach zawodowych. Drugim, często stosowanym rozwiązaniem jest poproszenie pracownika o wypełnienie specjalnego testu (najczęściej internetowego), a następnie zlecenie działowi HR interpretacji uzyskanych wyników. Ponadto, pracodawca może skierować pracownika do psychologa, który dokona obiektywnej oceny jego predyspozycji zawodowych.

Artykuł sponsorowany.

Nauka inwestowania na rynku Forex i CFD

0
Nauka inwestowania na rynku Forex i CFD

Żadna osoba nie powinna rozpoczynać gry na rynku Forex i CFD bez uzyskania choć podstawowej wiedzy dotyczącej zasad, jakie tam panują.

Pożyczka krótkoterminowa czy limit odnawialny – co wybrać?

0
Pożyczka krótkoterminowa czy limit odnawialny – co wybrać?

Gdy brakuje środków na sfinansowanie jakichś drobnych wydatków, albo pojawia się potrzeba podreperowania budżetu tuż przed wypłatą, przydatna będzie pożyczka krótkoterminowa lub limit odnawialny. Sprawdź, czym różnią się te produkty i który z nich lepiej sprawdzi się w Twoim przypadku.

Dla porządku warto wyjaśnić, że pożyczka krótkoterminowa, czyli tzw. chwilówka, jest produktem oferowanym wyłącznie przez firmy pożyczkowe. Natomiast limit odnawialny, choć jeszcze do niedawna stanowił wyłączną domenę instytucji bankowych, obecnie jest oferowany także przez pojedyncze podmioty z sektora pozabankowego. Oznacza to, że szansę na skorzystanie z takiego produktu mają również osoby, które nie spełniają wygórowanych wymagań banków w zakresie sytuacji finansowej czy historii kredytowej. Firmy pożyczkowe, zarówno w przypadku zwykłych pożyczek jak i limitu odnawialnego, stosują łagodniejsze kryteria oceny wniosku o udzielenie finansowania.

Czym jest pożyczka krótkoterminowa?

Chwilówka to najczęściej pożyczka na 30 dni, opiewająca na kwotę od 100 do kilku tysięcy złotych i regulowana jednorazowym przelewem. W ofercie niektórych firm dostępna jest też pożyczka na 60 dni, która pozwala pozyskać podobną ilość gotówki, ale najczęściej jest spłacana w dwóch ratach. Niezależnie jednak od kwoty finansowania i terminu spłaty, o pożyczkę krótkoterminową można ubiegać się w bardzo szybki i prosty sposób, za pośrednictwem strony internetowej pożyczkodawcy. Od momentu złożenia wniosku do momentu otrzymania decyzji pożyczkowej często mija zaledwie kilkanaście minut – w przypadku zaakceptowania warunków umowy pożyczki, firma pożyczkowa od razu realizuje przelew środków.

Kiedy warto zaciągnąć pożyczkę krótkoterminową?

Pozabankowa pożyczka krótkoterminowa to wsparcie w nieoczekiwanych sytuacjach, w których pilnie potrzebna jest dodatkowa gotówka. Z jej pomocą można sfinansować na przykład zakup sprzętu AGD, remont zalanego mieszkania, drobną naprawę samochodu, czy zakup lekarstw. Sprawdza się również jako sposób na podreperowanie budżetu przed wypłatą lub w okresie wzmożonych wydatków. Z takiego produktu powinni jednak korzystać przede wszystkim klienci, którzy są przekonani, że nie będą mieli problemu ze zwrotem zadłużenia w ciągu 30 lub 60 dni.

Jak działa limit odnawialny?

Limit odnawialny, zwany również limitem kredytowym, zapewnia stały dostęp do określonej puli środków, z której klient może swobodnie i wielokrotnie korzystać przez cały okres trwania umowy z bankiem lub firmą pożyczkową. W przypadku oferty banku, dodatkowe środki są „podpinane” do rachunku osobistego, natomiast z produktu firmy pożyczkowej (np. Euroloan – https://www.euroloan.pl/pozyczki/limit-kredytowy) można korzystać za pośrednictwem osobnego, specjalnego konta pożyczkobiorcy.

Wysokość przyznanego limitu, w zależności od szczegółów propozycji instytucji finansowej oraz zdolności kredytowej klienta, może wynosić maksymalnie od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Co ważne, taki produkt wiąże się z dużą swobodą regulowania zadłużenia, bowiem zamiast płacić ustaloną wysokość rat, klient jest jedynie zobowiązany by każdego miesiąca spłacać określoną kwotę minimalną. Pożyczone w ramach limitu środki można zwrócić już po kilku dniach, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by spłata przebiegała etapami i trwała kilka czy nawet kilkanaście miesięcy.

Kiedy warto skorzystać z limitu odnawialnego?

W praktyce, limit kredytowy często sprawdza się w tych samych przypadkach, co szybka pożyczka krótkoterminowa. W porównaniu z tą ostatnią, gwarantuje jednak więcej czasu na zwrot pożyczonych pieniędzy, a także dużą wygodę w zarządzaniu domowym budżetem. Zapewniając sobie dostęp do limitu można czuć się zawsze dobrze przygotowanym na ewentualne nadejście niespodziewanych wydatków. Gdy przytrafi się nieprzewidziana sytuacja, środki są od razu na wyciągnięcie ręki – nie trzeba już przechodzić przez żadne, dodatkowe formalności pożyczkowe.

Artykuł sponsorowany.

Psychologia zarządzania – czy warto ją studiować?

0
Psychologia zarządzania – czy warto ją studiować?

Psychologia zarządzania to kierunek kształcący m.in. przyszłych menadżerów, którzy w codziennej pracy muszą umieć zarządzać zasobami ludzkimi na różnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa. Studia te dają absolwentom szeroki wybór i oferują różne ścieżki kariery, dlatego z każdym rokiem rośnie zainteresowanie tym kierunkiem. Czy warto studiować psychologię zarządzania i czego tak naprawdę uczą te studia?

Bezpieczeństwo uczniów podczas wyjścia do miejskiej hali sportowej

0
Bezpieczeństwo uczniów podczas wyjścia do miejskiej hali sportowej

Szkoła nie posiada sali gimnastycznej. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w miejskiej hali sportowej, oddalonej od szkoły o ok. 1 km. Dzieci chodzą na salę codziennie w grupach około 24-osobowych pod opieką tylko jednego nauczyciela (bez względu na warunki atmosferyczne i porę roku). Przechodzą przez bardzo ruchliwe i niebezpieczne centrum miasta. Czy taka sytuacja jest dopuszczalna, czy dyrektor szkoły może nie wyrazić zgody na organizowanie zajęć w hali sportowej ze względu na bezpieczeństwo dzieci? Jak rozwiązać ten problem, mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci i fakt, że szkoła nie dysponuje salą gimnastyczną?

Co zrobić z wolnym czasem w podeszłym wieku?

0
Co zrobić z wolnym czasem w podeszłym wieku?

Jeśli jesteś na emeryturze i masz sporo wolnego czasu to odpowiedni moment, aby zadbać w końcu o sobie i spędzić miło czas z korzyścią dla zdrowia i umysłu. To chwila, którą możesz przeznaczyć na zainteresowania, pasję, a nawet na naukę! Nigdy nie jest za późno, aby spróbować czegoś nowego, co sprawi nam radość i wypełni przyjemnie nasz wolny czas.

Narzędzia specjalistyczne i te codziennego użytku

0
Narzędzia specjalistyczne i te codziennego użytku

Dzisiejszy artykuł przeznaczony będzie zarówno dla profesjonalistów w dziedzinie prac remontowych, naprawczych i tych związanych z obróbką materiałów, jak i wszystkich, którzy drobnych prac dokonują raz na jakiś czas, np. ze względu na remont, czy konieczność napraw w domu lub mieszkaniu.

Gdzie szukać sprzętu specjalistycznego?

Podobnie jak użytkowników, również narzędzia można podzielić na dwie grupy. Przykładowo Frezarki Festool będą raczej sprzętem używanym przez frezarzy i tokarzy, którzy za pomocą specjalnych szczotek Festool, wykrojników itp. nadają ostateczny kształt elementom stalowym. Taki sprzęt można znaleźć m.in. w sklepie internetowym https://www.elima24.pl. Będą to nie tylko frezarki i pilarki Festool, ale także zszywki tapicerskie, piły do drewna, pilniki, nożyce do cięcia i wiele innych. Na szczególną uwagę zasługują w tym przypadku narzędzia Milwaukee, które to zostały wykonane specjalnie z myślą o profesjonalistach. Nowoczesne rozwiązania, wysokiej klasy materiały i mechanizmy przystosowane do codziennego intensywnego użytku.

Narzędzia na co dzień

Wspominaliśmy o dwóch grupach – te drugą stanowią osoby, których praca nie jest związana z narzędziami, nazwijmy to technicznymi, aczkolwiek nadal są oni użytkownikiem domów, mieszkań i zawartych w nich sprzętów, które czasami ulegają awarii. Drobnych napraw można dokonać samemu, aczkolwiek dobrze by było mieć do tego odpowiednie narzędzia. Wkrętarka Festool to doskonały wariant, który sprawdzi się w wielu przypadkach. Posiada możliwość wkręcania, wykręcania, młotkowania itp. Oczywiście można wkręty mocować za pomocą śrubokręta, aczkolwiek jest to dużo bardziej czasochłonna praca, przy której trzeba się nieco namęczyć.

Dobre narzędzia = zamierzony efekt

Skrzynki narzędziowe w wielu przypadkach będą się od siebie różnić. Jak wspominaliśmy, wszystko zależy od charakteru prac, jakie chcemy wykonywać. Zszywki tapicerskie to zdecydowanie nie jest sprzęt, którego użyjemy codziennie, nie mając do czynienia z pracą związaną z produkcja, bądź naprawą mebli. Jeśli jednak w naszym salonie stoi kanapa lub fotel istnieje szansa, że kiedyś jego obicie ulegnie uszkodzeniu i konieczna będzie naprawa. Ważne jest również to, jakiego producenta wybierzemy – czy będą to narzędzia Milwaukke, Bosh, Stihl, a może CMT. Narzędzia muszą spełniać wszystkie założenie ze względu na trwałość, wytrzymałość i odporność na uszkodzenia. Tylko takie połączenie pozwoli osiągnąć zamierzony sukces i cieszyć się ze skutecznie wykonanych prac.

Co tak naprawdę motywuje pracowników? Poznaj Reiss Motivation Profile

0
Reiss Motivation Profile

Co motywuje pracowników? Większość menedżerów odpowiada: pieniądze. Ale nawet jeśli to prawda, to dla menedżera, który chce skutecznie mobilizować zespół, nie jest to żadne rozwiązanie. Dlaczego? Po pierwsze: firmom trudno jest ciągle i ciągle podnosić płace. Po drugie: zawsze znajdzie się inna firma, która zaproponuje więcej. Co można zrobić?

Odpowiedzi przynosi Reiss Motivation Profile https://reissprofile.pl/ (po polsku: Profil Motywacyjny Reissa) – prosty test, który pozwala zdiagnozować, co napędza ludzi do działania, co powoduje, że czują się usatysfakcjonowani i lojalni wobec pracodawcy. Brzmi jak magia? Tymczasem RMP to narzędzie oparte na rzetelnych, wieloletnich badaniach naukowych.

Prof. Steven Reiss, amerykański psycholog kliniczny, przez wiele lat zbierał odpowiedzi na pytanie o to, co motywuje ludzi do działania. Odpowiadali na nie ludzie z całego świata, różnych ras, religii i o różnych światopoglądach. Okazało się, że wszyscy ludzie motywowani są przez 16 podstawowych potrzeb (zwanych też motywatorami), do których należą: władza, rewanż, porządek, uznanie, rodzina, piękno, status, spokój, honor, gromadzenie, ciekawość, aktywność fizyczna, niezależność, kontakty społeczne, jedzenie oraz idealizm.

Powyższe potrzeby występują u każdego z nas, ale u każdego w innym natężeniu i różnych proporcjach. Każdy człowiek stanowi unikalną mieszankę tych właśnie potrzeb. Prof. Reiss wykazał także, że osoby spełnione i usatysfakcjonowane ze swojego życia, żyją właśnie w zgodzie ze swoimi potrzebami.

Ale co ta informacja oznacza dla menedżerów i HR-owców rekrutujących nowych pracowników lub planujących inne zmiany kadrowe?

Przykładowo: osoba o silnym natężeniu motywatora Spokój będzie dobrze czuć się w mało stresującym środowisku pracy. Z pewnością nie będzie skłonna do ryzyka ani do drastycznych zmian – nawet jeśli u innych osób budzą one ekscytację. Osoba o silnej potrzebie Uznania będzie potrzebować pochwał od innych osób i pozytywnego feedbacku, który wzmocni jej wizerunek we własnych oczach. To właśnie zmotywuje ją do dalszych działań. Osoba o silnej potrzebie kontaktów społecznych będzie w naturalny sposób nawiązywać kontakty z innymi i doskonale sprawdzi się np. na stanowisku sprzedawcy. A osoba o silnym natężeniu motywatora Rodzina, będzie cenić sobie takie środowisko pracy, w którym będzie mogła skorzystać z elastycznego czasu pracy, dopasowanego do rytmu życia rodziny.

Jednak najważniejsza nauka, jaka płynie z teorii prof. Reissa, jest taka, że aby skutecznie zarządzać innymi, trzeba zacząć od siebie i poznać najpierw własne potrzeby i motywatory. Wg prof. Reissa wszyscy mamy tendencję do postrzegania świata i innych osób przez pryzmat własnych potrzeb i motywatorów, co szybko zaprowadzi nas na manowce. Dlaczego? Odpowiedź jest banalna: bo każdy z nas jest inny.

Klasyczny przykład to menedżerowie o niewielkiej potrzebie Uznania. Są oto osoby o silnej osobowości i wysokiej samoocenie płynącej z wewnątrz. Do dobrego samopoczucia nie potrzebują opinii innych, bo sami przekonani są o własnej wartości. Są też niewrażliwi na krytykę. A ponieważ nie mają potrzeby słuchania pochwał, sami też ich nie mówią, uznając, że brak krytyki jest wystarczającą informacją zwrotną. A, jak już wiemy, dla niektórych osób jest to bodziec niezbędny do utrzymania motywacji na wysokim poziomie.

Miejsce pracy, w którym funkcjonuje się niezgodnie ze swoimi motywatorami, przyniesie szybki efekt w postaci zniechęcenia, wypalenia zawodowego i odejściem z pracy. Z perspektywy pracowników finanse i prowizyjne wynagrodzenie to zatem nie wszystko, aby utrzymać motywację na wysokim poziomie. Wiedza o tym, z kim mamy do czynienia i jakie potrzeby będą oni chcieli podświadomie realizować będzie niezmiernie potrzebna do efektywnego zarządzania takim zespołem.

Niezależnie od tego, jakie stanowisko zajmujemy, poznanie swoich motywatorów, uświadomienie sobie własnych potrzeb i własnego wzorca postrzegania świata, pozwala zrozumieć, dlaczego zachowujemy się tak, a nie inaczej. Dlaczego z jednymi dogadujemy się lepiej, a z innymi wcale. Rozpoczęcie małych zmian od siebie pozwala rozpocząć duże zmiany w całym zespole.

ZOBACZ TEŻ