Jak skutecznie analizować sprzedaż w firmie?

0

Co decyduje o sukcesie każdej firmy? De facto nie jest to pomysł na nią, jak wiele osób jest skłonnych sądzić. Znacznie ważniejsze od pomysłu na firmę jest to, czy uda nam się go sprzedać…

Rola sprzedaży

Warto bowiem zauważyć, że to właśnie wysokość sprzedaży i obrotów w firmie decyduje o tym, jak wysoką pozycję na rynku ona zajmuje. Ta prawidłowość znana jest już od dawna, jednak jeszcze niedawno stawiano raczej na jak najszybsze pozyskanie nowych klientów. Obecnie zaś wraca się do nieco staromodnego systemu, w którym to utrzymanie klienta w firmie i budowanie marki jest najważniejsze. Jak to osiągnąć?

Analiza – najważniejsza czynność

Otóż należy przeprowadzić dokładną analizę sprzedaży. Po co nam ona? Dzięki niej zdobędziemy informacje i wiedzę, a to pozwoli nam podejmować odpowiednie decyzje. Dzięki analizie sprzedaży możemy pozyskać takie informacje jak: charakterystykę klientów, najczęściej sprzedawane produkty, okres w jakim kupowane są poszczególne rzeczy, opis osób, które dokonują danych zakupów itd. W efekcie możemy personalizować reklamy, oferty, co daje nam niewątpliwą przewagę.

System CRM – znakomite rozwiązanie

Jednak przecież analiza sprzedaży to informacje, które nadają się bez mała na prace naukowe… Dlatego też warto zaoszczędzić czas sobie i pracownikom, ułatwić to herkulesowe zadanie i zainwestować w system CRM. Mówiąc dość ogólnie dzięki zbieraniu i analizowaniu wszelkich informacji umożliwia on nam zautomatyzowanie pracy z całego działu obsługi klienta, marketingu czy sprzedaży. Narzędzie to jest proste w obsłudze, a co jeszcze ważniejsze – umożliwia ono aktualizację na bieżąco.

Klient – najważniejsza osoba

Dzięki systemowi CRM doskonale będziemy umieli przewidzieć rozwój firmy, podjąć odpowiednie decyzje biznesowe, tudzież dopasować reklamę i ofertę do klienta. Pamiętajmy tylko o tym, że przede wszystkim to my musimy zmienić nasz sposób myślenia i zrozumieć, że to klienci decydują o istnieniu firmy, nie my…

Ocena 360 stopni i Development Centre – narzędzia HR-owe

0

Każdy doświadczony specjalista ds. HR doskonale wie, że poziom tzw. kompetencji miękkich każdego pracownika można ocenić jedynie na podstawie obserwacji jego zachowań w firmie. Aby móc dokonać rzetelnej oceny jego kompetencji oraz potencjału zawodowego, warto zastosować badanie w oparciu o ocenę 360 stopni lub metodę Development Centre.

Badanie stylów zarządzania – ocena 360 stopni

Badanie stylów zarządzania to jeden z najskuteczniejszych programów rozwoju pracowników, który polega na zastosowaniu nowoczesnej metody oceny 360 stopni. Technika ta polega na umiejętnym zebraniu informacji na temat tego, jak zachowania danego pracownika są postrzegane w oczach jego bezpośredniego przełożonego, współpracowników oraz podwładnych. Na podstawie uzyskanych opinii oraz samooceny pracownika, można stworzyć profil, który pozwoli m.in. zrozumieć stosowany przez niego styl zarządzania oraz jego bezpośredni wpływ na podwładnych, a także zidentyfikować talenty w zakresie zarządzania i ewentualne bariery, które ograniczają jego skuteczność w poszczególnych obszarach. Co więcej, zastosowanie metody oceny 360 stopni, pomaga również dowiedzieć się, w jakim stopniu zachowania ocenianego pracownika odzwierciedlają najlepsze praktyki menedżerskie i poznać jego profil przywódczy w odniesieniu do kluczowych kompetencji, takich jak chociażby:

 • tworzenie strategii i planów na przyszłość;
 • podejmowanie właściwych decyzji;
 • delegowanie zadań;
 • przekazywanie informacji zwrotnych;
 • wspieranie innowacyjności;
 • budowanie współpracy wśród pracowników;
 • budowanie konstruktywnych relacji.

Ocena 360 stopni – dla kogo?

Badanie przy użyciu metody oceny 360 stopni, przeznaczone jest przede wszystkim dla menedżerów, którzy chcą uzyskać informację zwrotną na temat swojej codziennej pracy, zwiększyć samoświadomość, a także poznać swoje talenty i potencjalne ograniczenia, aby doskonalić stosowany przez siebie styl zarządzania.

Więcej informacji na temat badania stylów zarządzania, można znaleźć na stronie internetowej https://www.academyofbusiness.pl/pl/ocena-360,25/#scroll.

Badanie stylów zarządzania – najważniejsze korzyści

Badanie stylów zarządzania poprzez wdrożenie oceny 360 stopni, pozwala rozwinąć kompetencje menedżerskie. Może być stosowane samoistnie, bądź jako jeden z elementów szkolenia dla kadry kierowniczej.

Wspomniana metoda cieszy się dużą popularnością, z uwagi na liczne korzyści:

 • pokazuje pracownikowi konsekwencje stosowanego przez niego stylu zarządzania i jego zachowań, a także mocne oraz słabe strony, wynikające z jego pracy na stanowisku kierowniczym;
 • przedstawia dobre praktyki, które dodatkowo są zestawione z opiniami na temat zachowań menedżera w miejscu pracy;
 • pozwala zaplanować dalszy rozwój pracownika.

Stosowany przez menedżera styl zarządzania, wynika między innymi z jego osobowości, umiejętności oraz doświadczeń. Sporządzony na koniec badania raport, pozwala menedżerowi lepiej zrozumieć preferowany przez niego styl zarządzania oraz jego skuteczność w danej sytuacji.

Dodatkowe informacje na temat Development Centre można znaleźć na stronie https://www.academyofbusiness.pl/pl/development-centre-ocena-i-rozwoj-kompetencji,29/#scroll.

Ocena kompetencji pracowników – Development Centre

Jedną z najbardziej efektywnych metod diagnozy potencjału oraz kompetencji zawodowych pracowników jest Development Centre. Skuteczność tej techniki, opiera się przede wszystkim na wielostronnej ocenie umiejętności i zachowań, zatrudnionych w firmie pracowników.

Development Center, umożliwia m.in.:

 • ukierunkowanie oraz wsparcie rozwoju umiejętności wśród pracowników;
 • identyfikację potencjalnych barier;
 • zwiększenie samoświadomości;
 • przygotowanie oraz dostosowanie pracownika do konkretnych ról.

Zastosowanie Development Centre

Metoda Development Centre jest najczęściej wybierana z myślą o osobach, które chcą:

 • rozwijać wybrane style zarządzania;
 • wyszukać talenty wewnątrz organizacji;
 • umiejętnie zarządzać awansami wewnętrznymi poprzez precyzyjne dopasowywanie pracowników do nowych ról;
 • dobrze przygotować się do zmian strukturalnych;
 • poprawić efektywność pracowników.

Development Centre – korzyści biznesowe

Metoda Development Centre daje przedsiębiorcom wiele korzyści. Przede wszystkim, na podstawie zebranych informacji o sposobie funkcjonowania, umiejętnościach oraz zachowaniach pracowników, jest bardzo pomocna w zaplanowaniu ich dalszego rozwoju. Co więcej, pozwala zoptymalizować koszty, związane z zarządzaniem talentami oraz motywatorami pozapłacowymi, a także ma bezpośredni wpływ na podejmowanie przez kadrę zarządzającą trafnych decyzji, dotyczących budowania ścieżek kariery planów sukcesji szczególnie uzdolnionych pracowników.

Development Centre, wiąże się również bezpośrednio z raportami indywidualnymi oraz grupowymi, które są szczególnie pomocne przy podejmowaniu decyzji, związanych z zarządzaniem talentami w przedsiębiorstwie. W raportach, tworzonych po każdej sesji, można znaleźć m.in. dokładne opisy i ocenę badanych kompetencji – stanowią więc doskonały materiał do pracy indywidualnej, przy jednoczesnym przedstawieniu zarówno silnych stron grupy, jak i potencjalnych obszarów do dalszego rozwoju.

Jedną z najważniejszych zalet, związanych ze stosowaniem metody Development Centre są również spotkania feedbackowe, dzięki którym pracownicy, mogą z łatwością zrozumieć wyniki każdej sesji. Dzięki temu, mają możliwość przedyskutować swój styl zarządzania , a także aspiracje oraz możliwości rozwoju osobistego w kontekście potrzeb całego przedsiębiorstwa.

Artykuł sponsorowany.

Jak nowoczesne firmy odpowiadają na potrzeby i opinie pracowników?

0

Obecnie firmy wprowadzają innowacje nie tylko w zakresie technologii, ale także w obszarze organizacji pracy. Światowe trendy docierają również do Polski, gdzie coraz więcej osób oczekuje od firm nie tylko dobrych zarobków, ale również nowoczesnych modeli pracy i pozapłacowych benefitów. Na przykładzie firmy G2A.COM przyjrzymy się dokładniej wymaganiom pracowników i temu, jak są one realizowane.

Czy będąc bezrobotnym można starać się o pożyczkę?

0

To pytanie może zadawać sobie wiele osób. Większość instytucji finansowych dość rygorystycznie podchodzi do tematu zatrudnienia osoby ubiegającej się o pożyczkę. Okazuje się jednak, że brak stałego zatrudnienia nie zawsze musi być przeszkodą do zaciągnięcia zobowiązania finansowego. Niektóre instytucje umożliwiają złożenie wniosku nawet wtedy, gdy potencjalny Klient nie może w danym momencie przedstawić umowy o pracę.

Umowa o pracę a zobowiązania finansowe

Dla wielu osób brak posiadania umowy o pracę jest właściwie jedyną przeszkodą na drodze do zaciągnięcia zobowiązania finansowego. Mogłoby się wydawać, że instytucje finansowe zabezpieczają się w ten sposób przed osobami, które nie będą w stanie spłacić pożyczki. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze osoby zaliczane do grona bezrobotnych nie mają odpowiednich warunków do oddania pożyczonych pieniędzy. Chodzi np. o osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie lub tzw. freelancerów, którzy zawierają umowy o dzieło (zobowiązują się w ten sposób do wykonania konkretnego projektu). Mimo, że takie osoby mają stałe źródło utrzymania, najczęściej nie mogą ubiegać się o pożyczkę. Na szczęście nie wszystkie instytucje podchodzą w ten sposób do potencjalnych Klientów zaliczanych do jednej z tych grup.

Osoby bezrobotne: gdzie mogą pożyczać pieniądze?

Problem nie dotyczy wyłącznie osób pracujących na podstawie tzw. „śmieciówek”. Banki i część instytucji pozabankowych dyskryminuje również kobiety, które zajmują się domem i dziećmi, a także osoby, które z różnych powodów (np. proces przebranżawiania się) pozostają chwilowo bez pracy. Jedną z instytucji, która nie odrzuca wniosków o pożyczkę od takich osób jest wonga.pl. Nie oznacza to jednak, że instytucja pożycza pieniądze wszystkim, którzy się do niej zwrócą. Potencjalny Klient musi spełniać inne warunki – np. mieć dobrą historię kredytową (a przynajmniej nie powinien w przeszłości spóźniać się ze spłacaniem zobowiązań; problemem nie jest natomiast całkowity brak wcześniejszego zaciągania pożyczek). Firma zabezpiecza się w ten sposób przed osobami, które już w przeszłości miały problemy z oddaniem pieniędzy.

Szybka pożyczka przez Internet

Wonga.pl oferuje swoim Klientom szybką pożyczkę przez Internet. Szybką nie oznacza jednak bez jakichkolwiek formalności – firma weryfikuje dane Klienta i sprawdza jego historię kredytową, co świadczy o jej pełnym profesjonalizmie i odpowiedzialnym traktowaniu Klientów.

Pożyczka w wonga.pl: rodzaje

Jak wygląda pożyczanie pieniędzy za pośrednictwem sieci? Pierwszym krokiem powinno być wejście na stronę główną serwisu (www.wonga.pl) i wybór rodzaju pożyczki. Wonga.pl umożliwia zaciągnięcie dwóch rodzajów zobowiązań – Klient ma do wyboru pożyczkę krótkoterminową i pożyczkę ratalną. W ramach pierwszej jest w stanie pożyczyć od 50 do 1500 zł na maksymalnie 60 dni; to najlepsza opcja dla osób, które nie potrzebują dużej kwoty, a w dodatku są pewne, że będą w stanie szybko zwrócić pożyczone pieniądze. W ramach drugiej opcji, czyli pożyczki ratalnej, Klient (także nowy, po raz pierwszy korzystający z usług firmy) może pożyczyć nawet 10 000 zł, czyli naprawdę sporą sumę, rzadko oferowaną przez instytucje pozabankowe.

Proces zaciągania zobowiązania

Klient, który zdecyduje się na konkretny rodzaj pożyczki musi zaznaczyć za pomocą suwaków wybraną kwotę i czas spłaty. Kolejnym krokiem jest wypełnienie wniosku; osoba zainteresowana pożyczką wpisuje w nim swoje podstawowe dane osobowe. Aby zweryfikować swoją tożsamość, musi dokonać jeszcze przelewu weryfikacyjnego na kwotę 10 gr ze swojego konta bankowego – w ten sposób firma upewnia się, że to właśnie osoba, która wypełnia wniosek, chce wziąć pożyczkę na swoje konto. Po wypełnieniu i wysłaniu wniosku  należy czekać na decyzję firmy, która zostanie podjęta m.in. na podstawie historii kredytowej – wonga.pl sprawdza informacje na temat Klienta w BIK i biurach informacji gospodarczej. Zazwyczaj cały proces nie trwa dłużej niż kilkanaście minut (chyba, że wniosek został złożony w dzień ustawowo wolny od pracy – wtedy zostanie on rozpatrzony następnego dnia rano). Jeśli firma wyda decyzję o przyznaniu pożyczki, pieniądze trafiają na konto bankowe Klienta (to samo, z którego dokonał przelewu weryfikacyjnego).

Artykuł sponsorowany.

Fale mechaniczne – fizyka dla podstawówki i szkół średnich

0

Wielu uczniów ma problem ze zrozumieniem fizyki. Niestety, w dzisiejszych czasach brakuje nauczycieli fizyki z prawdziwym powołaniem, którzy nie tylko kochają tę dziedzinę nauki, ale również potrafią dobrze tłumaczyć i mają serce do dzieci. Dlatego tak często rodzice uczniów, jak i sami uczniowie, szukają w Internecie pomocy w zrozumieniu trudnych zagadnień.

Pojemniki plastikowe euro przydadzą się w każdej firmie

0

W każdej firmie niezbędne są różnego rodzaju pojemniki do przechowywania towarów, narzędzi, dokumentów i jeszcze wielu innych rzeczy. To pozwala zachować porządek i ład. Dzięki właściwemu magazynowaniu łatwo jest odnaleźć potrzebną rzecz. O ile na duże przedmioty doskonałe są różnego rodzaju regały, to z małymi rzeczami jest zwykle problem. Jak sobie z nim radzić?

Kiedy i gdzie kupować podręczniki szkolne?

0

Oddawanie się lekturze może być przyjemne, ale czasami kojarzy się wyłącznie z obowiązkiem. Tak się dzieje, jeżeli mamy do czynienia z podręcznikami szkolnymi. Jednak one są niezbędne w codziennej edukacji młodego człowieka i zawsze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego zaczyna się gorący okres w księgarniach.

Gdzie kupować podręczniki szkolne?

Tak naprawdę jest obecnie kilka możliwości uzyskania podręczników. W wielu szkołach są organizowane specjalne kiermasze używanych podręczników, na których starsi uczniowie sprzedają za symboliczną kwotę niepotrzebne już im egzemplarze. To całkiem dobry pomysł, który jednak nie sprawdza się co roku. Można wręcz powiedzieć, że każda zmiana ministra edukacji wiąże się z mniejszą bądź większą reformą oświatową, a wtedy stare podręczniki idą po prostu na przemiał i należy je zastąpić nowymi.

Drugim sposobem jest udanie się do najbliższej księgarni stacjonarnej, ale trzeba mieć świadomość, że większość placówek tego typu nie nastawia się na sprzedaż podręczników szkolnych i w związku z tym ich wybór okazuje się zazwyczaj mocno ograniczony. Należy też się liczyć ze stosunkowo wysokimi cenami.

Zdecydowanie najbardziej optymalną opcją będzie skorzystanie z księgarni internetowej, która gwarantuje niezwykle bogaty wybór książek szkolnych i to na każdy poziom nauczania. Dodatkowym walorem tej formy zakupu jest wyjątkowa wygoda. Nie trzeba dźwigać ciężkich książek ani też tracić czasu na chodzenie od jednej księgarni do drugiej w poszukiwaniu jakiegoś tytułu. Wszystko jest wygodnie w jednym miejscu, a w razie jakichkolwiek braków od razu można się dowiedzieć o termin dostawy i zarezerwować sobie dany tytuł. To duże ułatwienie zakupów, a należy jeszcze podkreślić atrakcyjne ceny. Księgarnia wysyłkowa ma częste promocje cenowe i różnego rodzaju rabaty, które obejmują także tanie podręczniki szkolne.

Kiedy kupować podręczniki szkolne?

Księgarnia wysyłkowa dobrze wie, kiedy zbliża się nowy rok szkolny. Wtedy to wszyscy masowo kupują podręczniki szkolne, które są wymagane przez nauczycieli. Zakup podręczników wiąże się zazwyczaj ze sporym wydatkiem i niejednokrotnie mocno uszczupla budżet domowy. Wydaje się, że zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie rozłożenie zakupów na kilka rat, aby w każdym miesiącu nabyć jakąś część niezbędnych materiałów niż decydować się na jednorazowy wydatek i to zazwyczaj pod koniec wakacji, które i tak okazują się dość intensywne pod względem wydatków. W końcu trudno odmówić sobie odpoczynku od codziennej rutyny, a wiadomo, że na wyjeździe zawsze łatwiej ulec jakiejś pokusie, szczególnie gdy obok są dzieci. Zresztą nie ma w tym nic złego, ale trzeba mieć świadomość konieczności zakupu podręczników. Nauczyciele zazwyczaj podają pod koniec roku szkolnego, jakie podręczniki szkolne będą obowiązywać, więc bardzo rozsądne byłoby stopniowe ich kupowanie. Ponadto, jak przyznaje księgarnia wysyłkowa, jeszcze w czerwcu najłatwiej dostać niektóre tytuły, a na początku września bywają takie sytuacje, kiedy jakiegoś podręcznika brakuje i trzeba czekać na jego dodruk.

Kiedy zachodzi obowiązek JPK i jak się z niego wywiązać?

0

Jednolity Plik Kontrolny jest specjalną bazą danych, w której przedsiębiorcy mają obowiązek zbierać oraz aktualizować na bieżąco wszelkie informacje finansowo-podatkowe. Dzięki usystematyzowanej strukturze pliku JPK ma to docelowo doprowadzić do usprawnienia pracy fiskusa oraz do zmniejszenia nadużyć w zakresie zobowiązań podatkowych. Obecnie jednak nałożone zostały na przedsiębiorców nowe zobowiązania, które z pewnością należy poznać i się do nich dostosować.

Obowiązki związane z Jednolitym Plikiem Kontrolnym

Jednolity Plik Kontrolny to elektroniczny rodzaj folderu czy zbioru różnych informacji. Ustawodawca wskazuje 7 podstawowych głównych struktur – księgi rachunkowe, wyciąg bankowy, magazyn, ewidencje zakupu i sprzedaży VAT, faktura VAT, podatkowa księga przychodów i rozchodów oraz ewidencja przychodów. Każda z nich zawiera inne rodzaje informacji, które należy przechowywać w JPK i przekazywać cyklicznie lub na żądanie organu.

Obowiązki związane z JPK dotyczące przedsiębiorców będą więc dzielić się na trzy podstawowe grupy:

 1. Obowiązek tworzenia raportów JPK – wynika on pośrednio z konieczności prowadzenia dokumentacji księgowej w formie elektronicznej oraz przekazywania informacji z JPK do odpowiednich organów. W skrócie bez JPK nie da się spełnić obowiązków 2 i 3.
 2. Obowiązek przekazywania comiesięcznych raportów – do 25. dnia każdego miesiąca następującego po danym miesiącu należy składać zeznanie ze struktury ewidencji VAT w formie elektronicznej (nie ma tutaj znaczenia czy podmiot wcześniej deklarował rozliczenie miesięczne czy kwartalne).
 3. Obowiązek przygotowywania tzw. Eksportu danych, czyli zgrania/zrzutu wszystkich danych z JPK wskazanych przez organ podatkowy w określonym we wskazaniu rozsądnym terminie.

Terminy wprowadzania obowiązku

Docelowo Jednolity Plik Kontrolny ma zastąpić wszystkie znane do tej pory deklaracje i zeznania podatkowe przedsiębiorców. Są to dość odważne plany, które w najbliższym czasie mają prowadzić przede wszystkim do rezygnacji z tradycyjnych i znanych podatnikom deklaracji VAT. Reforma została zaplanowana na lata 2016 – 2018. Obecnie jest na etapie wdrażania, ale oznacza to, że jeszcze w tym roku  z założenia wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą spotka obowiązek prowadzenia JPK.

Terminy wprowadzenia obowiązku zależały od podziału zgodnego z wielkością przedsiębiorstwa. Podział został ujednolicony z definicjami dużego, średniego, małego i mikroprzedsiębiorcy określonych w ustawie o swobodzie dział. gosp.

Obowiązki wynikające z JPK obecnie

Od stycznia 2018 roku wszyscy przedsiębiorcy mają obowiązek przesyłania struktury VAT w comiesięcznych raportach. W zakresie obowiązku udostępniania danych na żądanie na razie obowiązuje dużych przedsiębiorców (powyżej 250 pracowników + obrót powyżej równowartości 50 mln euro w zł). Od 1.07.2018 do grona zobowiązanych dołączą inne firmy, czyli mikro-, mali i średni przedsiębiorcy.

Czym jest broker Forex?

0

Forex jest to jeden z największych rynków finansowych na świecie. Ogromny atut tego rynku to możliwość korzystania z niego w każdym miejscu na świecie. Statystyki pokazują, że dzienny obrót wynosi 4 biliony dolarów, te dane statystyczne pokazują ogrom tego przedsięwzięcia. Jest on otwarty od poniedziałku do piątku.

Broker Forex jest to przedsiębiorstwo, które tworzy systemy online, które następnie udostępnia swoim klientom. Dzięki nim, użytkownicy mogą sprzedawać i kupować na przykład waluty, surowce. Jest ona w Polsce nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego. Programowanie jakie oferuję Broker Forex jest aktualne, czyli występuje w czasie realistycznym, dzięki czemu klienci od razu widzą, jak zmienia się dany kurs i czy opłaca się kupować lub sprzedawać.

Zalety gry na Forex:

– Otwarty od poniedziałku do piątku,
– Konto demo, do przetestowania swoich umiejętności z użyciem wirtualnych pieniędzy,
– Niski lub zerowy wkład własny,
– Zarabianie bez wychodzenia z domu,
– Wiedza, która znajduje się na stronach.

Opinie o brokerach Forex w porównaniu do innych

Po wejściu na forum, można znaleźć bardzo dużo pozytywnych opinii na temat przedsiębiorstwa Broker Forex. Jest ona szczególnie polecana dla osób początkujących, ponieważ praktycznie prowadzi za rękę w początkowych etapach gry. Na stronie znajduje się bardzo dużo informacji, dzięki którym z laika można stać się w przyszłości naprawdę bardzo dobrym brokerem. W porównaniu do innych firm, jest to ta gdzie dostaje się pieniądze na start i wersję demo do przetestowania swoich możliwości, a także strategii.

Giełda jest to świetne miejsce na zarabianie bez wychodzenia z domu. Bardzo dużo osób wchodzi w sfery inwestycyjne i czeka na zyski. Niektóre są długofalowe inne otoczone większym ryzykiem, mogą pomnożyć majątek z dnia na dzień. Na decyzję, co wybierze dany klient wpływa bardzo wiele czynników. Plusem gry jest także to, że każda decyzja jest indywidualna i świadomie trzeba podchodzić do zysków i strat finansowych. Dodatkowa adrenalina, która towarzyszy przy grze na giełdzie uzależnia.

Jak wdrożyć ISO 9001?

0

Norma ISO 9001 odpowiadająca za System Zarządzania Jakością to najczęściej wdrażana norma na świecie. Jej zasady stosują zarówno małe rodzinne firmy, jak i duże korporacje, a także instytucje państwowe oraz organizacje pozarządowe. Z tego artykułu dowiesz się jak w prosty sposób wdrożyć system ISO 9001 w swojej organizacji.

ZOBACZ TEŻ