Przygotowanie dzieci do życia w społeczeństwie informacyjnym jest jednym z priorytetowych zadań współczesnego szkolnictwa. Uczniowie powinni być przygotowywani do rozwijania umiejętności informacyjno-komunikacyjnych. Odpowiedzią Ministerstwa Edukacji Narodowej jest program Aktywna Tablica, pozwalający na rozwój infrastruktury dydaktycznej. Na zakup sprzętu dla szkół podstawowych w latach 2017-2019 przeznaczono w budżecie państwa 224 mln zł.

W polskiej edukacji, mimo nieraz skostniałych schematów, nauczyciele dokładają wszelkich starań, by przygotować dzieci i młodzież do radzenia sobie na rynku pracy. W Polskich szkołach pracują także absolutnie wyjątkowi pedagodzy, którzy osiągają ze swoimi uczniami znakomite wyniki, jak na przykład Liderzy Edukacji Interaktywnej. Mamy nadzieję, że wkrótce cały system edukacji będzie dostosowywał do zmieniającego się świata, tym bardziej, że są już pierwsze jaskółki.

Projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej “Aktywna Tablica”, czyli wyposażenie szkół podstawowych w monitory interaktywne, tablice interaktywne i projektory idzie w dobrym kierunku. Na zakup sprzętu dla szkół podstawowych w latach 2017-2019 przeznaczono w budżecie państwa 224 mln zł.

Szkoła na zakup pomocy dydaktycznych będzie mogła otrzymać wsparcie finansowe, stanowiące 80% budżetu projektowego. 20% kosztów projektu ponoszone jest ze środków własnych.

Przystępując do projektu szkoła musi spełniać następujące wymagania:
– posiadać dostęp do Internetu 30Mb/s
– posiadać do dyspozycji nauczyciela urządzenie mobilne o funkcjach komputera wraz z niezbędnym oprogramowaniem
– posiadać salę lekcyjną z dostępem do Internetu
– posiadać punkt dostępowy, z możliwością korzystania przez uczniów z Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych i w dni wolne

W ramach programu można nabyć:
– tablicę interaktywną
Głównym kryterium wyboru tablicy powinna być praktyczność jej użytkowania podczas lekcji. Warto wybrać tablicę z szeroką bazą gotowych lekcji i materiałów dydaktycznych, najlepiej bezpłatnych. Ten warunek spełnia tablica interaktywna SMART Board M680. Decydując się na nią, szkoła ma dostęp do ponad 600 bezpłatnych lekcji w języku polskim (na www.tablice.net.pl) oraz ponad 1000 różnych materiałów dydaktycznych na platformie producenta (exchange.smarttech.com). Według naszej wiedzy, dostęp do tak pokaźnej bazy mają tylko użytkownicy tablic interaktywnych SMART.
Z oprogramowania tablic SMART – SMART Learnig Suite™ korzysta na świecie 15 mln osób. W Polsce od 10 lat firma Image Recording Solutions sp. z o.o. szkoli i wspiera użytkowników SMART.
SMART Learnig Suite™ nie musi być wykorzystywane wyłącznie z tablicami SMART. Jeżeli szkoła posiada tablicę z mało przyjaznym oprogramowaniem, można zakupić aplikację SMART i korzystać z niej na posiadanym urządzeniu.

– monitor interaktywny
– projektor
– nagłośnienie
Na zakup pomocy dydaktycznych szkoła może otrzymać wsparcie do 14000 zł.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here