Czy fizjoterapeuta, to dobry zawód?

0
fizjoterapeuta - czy warto nim zostać?

Fizjoterapia stała się dość popularnym kierunkiem studiów, w ostatnich latach. Głównie ze względu na to, że zapotrzebowanie na tego typu usługi rośnie z roku na rok. W obecnych czasach coraz więcej ludzi dba o swoje zdrowie, w związku z tym różnego rodzaju specjaliści są coraz bardziej pożądani.

Kim jest fizjoterapeuta?

Fizjoterapeuta prowadzi terapie u ludzi, którzy posiadają różnego rodzaju problemy zdrowotne. Wielu osobom fizjoterapeuta, kojarzy się wyłącznie z masażystą, jednak jest to błędne myślenie. Rodzajów fizjoterapii jest wiele. Zazwyczaj, aby terapia była skuteczna, należy wykonać całą serię zabiegów, podczas ich trwania pacjent może dojść do siebie.

Specjaliści z dziedziny fizjoterapii pracują w takich miejscach, jak: sanatoria, ośrodki zdrowia, szpitale oraz posiadają swoje prywatne gabinety.

Jak zostać fizjoterapeutą?

W 2015 roku zawód fizjoterapeuty został unormowany ustawą, dzięki temu aby stać się takim specjalistą, należy ukończyć studia jednolite, magisterskie, na kierunku fizjoterapia. Osoby, które przed wejściem tej ustawy w życie, uzyskały tytuł technika fizjoterapii, również mają prawo wykonywać ten zawód.

Przeczytaj też: http://www.lancuchludzi.pl/ktore-zawody-wracaja-do-lask/

Aby zostać dobrym fizjoterapeutą, należy posiadać całkowitą zdolność do czynności prawnych, dobry stan zdrowia, nienaganną postawę etyczną oraz dokumenty, które są potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych.

Jaka jest różnica między fizjoterapeutą a masażystą?

Fizjoterapia to jeden z działów medycyny, jej głównym celem jest leczenie i pomaganie pacjentom w dochodzeniu do pełnej sprawności ruchowej po różnego rodzaju urazach. Jest to jedna z elementów rehabilitacji.

Jeżeli chodzi o masaż, jest to odmiana fizjoterapii, która polega głównie na rozluźnieniu mięśni, polepszeniu samopoczucia i regeneracji ciała. Zwykle masaż jej wykonywany dłońmi, ale może być również przeprowadzony z wykorzystaniem specjalnych urządzeń.

Fizjoterapeuta, w przeciwieństwie do masażysty może podczas terapii wykorzystywać nie tylko dłonie, ale i zimno, wodę, prąd oraz światło.

Źródło: https://netwtorek.pl/

Prosty program do faktur

0
Prosty program do faktur

Cechą każdego przedsiębiorcy jest umiejętność wyszukiwania sposobów na poprawę funkcjonalności przedsiębiorstwa oraz na zmniejszenie kosztów związanych z działalnością.

Jakie akcesoria przydają się w pracy nauczyciela?

0
Jakie akcesoria przydają się w pracy nauczyciela

Zawód nauczyciela należy do wybitnie wymagających. Przede wszystkim ze względu na dużą odpowiedzialność – w końcu to pedagog ma bezpośredni wpływ na to, z jakim zasobem wiedzy wyjdą ze szkoły jego podopieczni. Przekazywanie wiedzy to jednak nie wszystko. Nauczyciel pełni także ważną rolę, jako osoba, kształtująca postawy młodzieży, o ile zyska sobie autorytet i uznanie w oczach uczniów.

Jakie wymagania stawiają pożyczkodawcy?

0
Jakie wymagania stawiają pożyczkodawcy

Ubieganie się o pożyczkę wymaga od nas wypełnienia wniosku, ale również spełniania wymogów. Instytucje pozabankowe cechują się mniej restrykcyjnymi warunkami niż banki. Jednak, aby skorzystać z ich oferty i tak musimy dostosować się do oczekiwań. Jakie wymagania stawiają pożyczkodawcy?

Dlaczego firmy pożyczkowe mają wymagania?

Firmy pożyczkowe z roku na rok zyskują na popularności. Ich sukces stoi przede wszystkim za minimum wymagań, jakie muszą spełniać pożyczkobiorcy.  Jednak każda instytucja pozabankowa ma kilka określonych wymogów wobec potencjalnych klientów. W ten sposób zabezpiecza się przed ewentualnymi oszustwami i podpisaniem umowy z nierzetelnymi pożyczkobiorcami. Ponadto, określenie konkretnych warunków świadczy również o tym, że instytucja pozabankowa jest uczciwa.

Ponadto, określenie konkretnych warunków świadczy również o tym, że instytucja pozabankowa jest uczciwa. Regulamin zabezpiecza nie tylko firmę, ale także pożyczkobiorców. Decydując się na zaciągnięcie zobowiązania, należy bardzo dokładnie go przeczytać. Powinien być zrozumiały, jasny i przejrzysty. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek nie jasności, trzeba koniecznie skontaktować się z firmą przed podpisaniem wniosku. W ten sposób unikniesz nieporozumień. To ważne zwłaszcza, gdy pierwszy raz korzysta się z usług instytucji pozabankowych. Jeżeli firma pożyczkowa nie udziela odpowiedzi na zadane pytania, warto wybrać inną.

Jakie wymagania stawiają pożyczkodawcy?

Instytucje pożyczkowe charakteryzują się przede wszystkim uproszczoną procedurą. Minimum formalności znacznie ogranicza ilość dokumentów, jakie trzeba przedstawić przy zaciągnięciu zobowiązania. Dodatkowo nie trzeba podać dużej liczby danych o sobie. Potrzebne są wszystkie informacje z dowodu tożsamości, a także kilka innych takich jak np. wiek. Do głównych wymagań zalicza się:

1.Wiek

Firmy pożyczkowe zazwyczaj udzielają pożyczek osobom od 21 roku życia. Ustalają również górną granicę wieku. osoby w takim wieku uważają za wypłacalne. Są również instytucje pozabankowe, oferujące pożyczkę osobom, które skończyły 18 lat. Widzą w nich potencjał i uważają, że to doskonała grupa docelowa.

2.Posiadanie dochodów

Niektóre firmy wymagają również posiadania stałego dochodu. Regularne wpływy na konto świadczą o wypłacalności klientów i dają pewność firmie, że pożyczkobiorca będzie w stanie spłacić zadłużenie. Na całe szczęście instytucje pozabankowe nie wymagają stałej umowy o pracę, jak w przypadku banków. Za dochody uznaje również inne formy umowy np. zlecenie, o dzieło, jak i emeryturę, rentę, a nawet i alimenty

3.Rejestr dłużników

Niektóre firmy pożyczkowe sprawdzają swoich pożyczkobiorców w bazach takich jak KRD, BIK czy BIG. Obecność w tych bazach nie zawsze wyklucza z możliwości zaciągnięcia zobowiązania. Instytucje pozabankowe wykorzystują informację do przeanalizowania i oceny, czy potencjalny klient poradzi sobie ze spłatą pożyczki.

Więcej informacji znajdziecie na: https://pozyczkaposzukiwana.pl/

Prosty program do magazynu

0
Prosty program do magazynu

Prosty program magazynowy to produkt, który z całą pewnością nie zostanie niezauważony. Dlaczego? To oczywiste, ponieważ dobre artykuły zawsze znajdą swoich nabywców. A już co jak co, ale prosty program magazynowy to naprawdę świetna rzecz.

Co oznacza zdolność kredytowa i finansowa?

0
Co oznacza zdolność kredytowa i finansowa

Żaden bank nikomu nie pożyczy pochopnie pieniędzy. Zanim zaufa danemu klientowi i przyzna mu kredyt, sprawdzi jego zdolność kredytową oraz wiarygodność finansową. Co to właściwie oznacza?

Ubiegając się o kredyt hipoteczny, gotówkowy, konsolidacyjny czy jakiekolwiek inne zobowiązanie, trzeba przedłożyć bankowi wniosek kredytowy wraz z określonymi, wymaganymi przez niego dokumentami. Na podstawie informacji zawartych w tej dokumentacji, a także danych zgromadzonych przez Biuro Informacji Kredytowej oraz biura informacji gospodarczej, analitycy bankowi oceniają ryzyko kredytowe oraz zdolność finansową klienta. Przeprowadzenie takiej oceny leży w interesie kredytodawcy, ale jest też dla niego po prostu obowiązkiem – który nakładają na niego przepisy Prawa bankowego oraz Ustawy o kredycie konsumenckim, a także wytyczne rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego.

Zdolność kredytowa – co to jest?

Definicja zdolności kredytowej jest bardzo prosta: to maksymalna kwota kredytu, jaką dany bank jest skłonny pożyczyć klientowi. Uściślając, wyraża ona najwyższą możliwą sumę finansowania, którą w ocenie analityków bankowych, dany klient będzie w stanie zwrócić (wraz z odsetkami) w uzgodnionym terminie.

Co ważne, ponieważ każdy bank stosuje własne zasady obliczania zdolności finansowej, ten sam klient w dwóch różnych instytucjach może uzyskać różne sumy finansowania. Warto wiedzieć, że w przypadku zobowiązań wysokokwotowych, takich jak kredyty hipoteczne, ta różnica może sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Zdolność kredytowa – jak oblicza ją bank?

Proces badania zdolności kredytowej można podzielić na dwa etapy: analizę ilościową oraz ocenę jakościową. Pierwszy z nich polega na dokładnym przeanalizowaniu sytuacji finansowej klienta, co wiąże się ze sprawdzeniem takich danych, jak kwota zarobków, wysokość kosztów utrzymania, czy też wielkość zadłużenia.

Jeśli chodzi o zadłużenie potencjalnego kredytobiorcy, bierze się pod uwagę nie tylko spłacane kredyty i pożyczki, ale również poręczone zobowiązania, a także posiadane karty kredytowe oraz limity odnawialne (nawet jeśli nie są wykorzystywane). W przypadku kosztów utrzymania, bank nie analizuje dokładnie wydatków, lecz kieruje się średnimi kosztami ponoszonymi przez gospodarstwa domowe (dane pozyskuje z GUS-u). Natomiast to, jaką wysokość zarobków przyjmie do wyliczenia zdolności kredytowej, zależy od dochodów klienta w ostatnich kilku lub kilkunastu miesiącach, a także formy jego zatrudnienia.

Druga część analizy, czyli badanie jakościowe, wiąże się ze sprawdzeniem danych, które pozwalają ocenić skłonność klienta do wywiązywania się ze spłaty zaciągniętych zobowiązań. Chodzi tu między innymi o jego wiek, stan cywilny, wykształcenie, status mieszkaniowy, czy też liczbę mieszkających z nim osób. Ponadto, bank weryfikuje historię kredytową klienta, czyli to, jak radził sobie z regulowaniem dotychczasowych zobowiązań finansowych.

Zdolność finansowa a wiarygodność kredytowa

Badanie jakościowe, przeprowadzane w ramach oceny zdolności finansowej, służy określeniu, jakie ryzyko kredytowe wiąże się z potencjalnym kredytobiorcą. Na podstawie zebranych tutaj danych, bank wylicza mu scoring kredytowy, czyli wystawia ocenę punktową jego wiarygodności finansowej. W tym celu porównuje dodatkowo profil klienta z profilami osób, które spłacają już zobowiązania finansowe. Im  bardziej jego profil przypomina profile kredytobiorców, którzy wykazują się rzetelnością w spłacie długów, tym lepszą otrzymuje on ocenę. Aby lepiej zrozumieć istotę scoringu kredytowego, warto zapoznać się z artykułem dostępnym na stronie: https://www.euroloan.pl/aktualnosci/czym-jest-scoring-kredytowy, gdzie szczegółowo omówiono sposób jego obliczania.

Należy podkreślić, że każdy bank szczególnie dużą wagę przykłada do historii kredytowej klienta. W praktyce bowiem, to właśnie ona najlepiej pokazuje, czy potencjalny kredytobiorca rzetelnie wywiązuje się ze spłaty zaciąganych zobowiązań. Jeśli widnieje on w rejestrze dłużników, czy też posiada negatywne wpisy w BIK-u, bank może od razu odrzucić jego wniosek o kredyt.

Zdolność kredytowa online – jak sprawdzić ją samodzielnie?

Osoba zainteresowana kredytem, zanim złoży wniosek o finansowanie, zwykle chce zorientować się, jaką kwotę ma szansę pożyczyć od banku. W takim wypadku, może wykorzystać jeden z dostępnych w internecie kalkulatorów zdolności kredytowej. Wystarczy, że wpisze do niego kilka informacji na temat swojej sytuacji finansowej oraz potencjalnego zobowiązania; chodzi tu o miesięczny dochód, wysokość spłacanych zobowiązań, a także okres spłaty i oprocentowania kredytu, który chciałaby uzyskać. Po wprowadzeniu danych na stronie wyświetlą się konkretne kwoty, jakie byłyby skłonne pożyczyć poszczególne banki.

Należy podkreślić, że wyniki wskazywane przez kalkulatory zdolności kredytowej online mają jedynie orientacyjny charakter. Wynika to z faktu, że uwzględniają one jedynie podstawowe czynniki, na które zwracają uwagę kredytodawcy. W rzeczywistości, swoją faktyczną zdolność kredytową można poznać dopiero po złożeniu wniosku o finansowanie.

Artykuł sponsorowany.

3 sposoby na lepszą sprzedaż w internecie

0
3 sposoby na lepszą sprzedaż w internecie

Stare powiedzenie mówi, że jeżeli nie ma twojej firmy w internecie, to tak naprawdę nie istniejesz. I coś w tym jest. Pokazują to statystyki, mówią o tym specjaliści o ekonomii i finansów. Konsumenci uwielbiają kupować on-line i nie obawiają się tego już tak jak kiedyś. Co więc zrobić, aby być w internecie bardziej widocznym? By zwiększyć sprzedaż? Zadbać o swój sklep internetowy. Zająć się pojęciem automatyzacja sprzedaży na allegro i otworzyć się na potrzeby klienta.

Cegła na ścianie – ponadczasowe rozwiązanie

0
Cegła na ścianie - ponadczasowe rozwiązanie

Budownictwo jest jedną z najstarszych dziedzin związanych z życiem człowieka. W dawnych czasach dom stanowił dla przeciętnych ludzi funkcje czysto praktyczną. Był miejscem, w którym się odpoczywało przed i po pracy, zjadało posiłki i w którym wychowywano dzieci. Nie musiał być piękny, przede wszystkim ważne było, aby chronił przed wiatrem i deszczem. Tylko ci bogatsi mogli pozwolić sobie na to, aby ich domostwa wyglądały ciekawiej dzięki wykorzystaniu ozdób czy nowoczesnych technologii.

Na czym polega doradztwo zawodowe i jaka jest rola psychologa?

0
Na czym polega doradztwo zawodowe i jaka jest rola psychologa

Doradztwo zawodowe to proces, którego celem jest pomoc różnym grupom osób w wyborze odpowiedniej ścieżki kariery, zawodu lub kierunku studiów. Ważną rolę odgrywa tu doradca, który musi mieć wykształcenie wyższe, najlepiej psychologiczne lub pedagogiczne.

Czy da się naprawić negatywną historię kredytową?

0
Czy da się naprawić negatywną historię kredytową

Przy rozważaniu naszego wniosku o kredyt brane pod uwagę będzie bardzo wiele różnych czynników. Należą do nich chociażby nasze przychody i wydatki, ale także historia kredytowa. W Polsce przechowuje ją Biuro Informacji Kredytowej, zwane potocznie BIK-iem https://habzafinanse.com.pl/jak-sprawdzic-swoj-bik-poradnik-krok-po-kroku/. W wyniku błędów młodości czy rosnących problemów finansowych łatwo nagromadzić w bazie BIK-u negatywne wpisy, co później będzie znacznie utrudniało zaciąganie kolejnych zobowiązań. Wobec tego czy da się naprawić negatywną historię kredytową?

Czy rzeczywiście można „wyczyścić BIK”?

Spotkać się można z firmami, które oferują profesjonalne „czyszczenie BIK-u”. Za całkiem niemałe pieniądze oferują one możliwość usuwania z bazy Biura Informacji Kredytowej negatywnych wpisów. Czy jednak rzeczywiście?

W praktyce coś takiego jest po prostu niemożliwe. Negatywne wpisy (czyli wpisy o przeterminowanych płatnościach) zniknąć z BIK-u mogą jedynie po 5 latach, kiedy to są przenoszone do bazy danych statystycznych i nie mają już do nich wglądu banki czy firmy pożyczkowe.

Pozytywne wpisy z kolei znikają z bazy od razu po spłaceniu danego zobowiązania, pod warunkiem, że nie wyrazimy zgody na ich dalsze przechowywanie. Oczywiście warto taką zgodę wyrazić, ponieważ w ten sposób budujemy lepszą historię kredytową i przynajmniej częściowo jesteśmy w stanie „przykryć” negatywne wpisy pozytywnymi.

Jak budować dobrą historię kredytową?

Budowanie pozytywnej historii kredytowej najlepiej zacząć w jak najmłodszym wieku. Oczywiście można to zrobić także i później, ale proces ten jest czasochłonny i im szybciej go rozpoczniemy, tym lepiej dla nas.

Wielu osobom mogłoby się wydawać, że najlepsza historia kredytowa to pusta historia kredytowa i nie warto brać pożyczek czy kredytów, jeśli ich koniecznie nie potrzebujemy. Kończy się to tak, że kiedy przyjdzie czas zaciągnąć na przykład kredyt hipoteczny, to pusta historia kredytowa będzie działała przeciwko nam.

Wobec tego już w młodym wieku warto pomyśleć o braniu niewielkich i tanich kredytów (bądź na przykład sprzętu elektronicznego na raty), oczywiście tylko pod warunkiem, że będzie nas stać na ich spłacanie. Ważne jest, aby najmniejszym możliwym kosztem zgromadzić jak najwięcej pozytywnych wpisów. Jeśli nie będzie się to wiązało z dodatkowymi kosztami, warto niektóre z tych kredytów spłacać przed czasem.

Dzięki temu nie dość, że zwiększymy swoje szanse na otrzymanie kredytu, to jeszcze w razie jakichkolwiek poślizgów w spłacie któregoś ze zobowiązań negatywny wpis nie będzie dla nas taki szkodliwy.

Naprawa negatywnej historii kredytowej nie będzie łatwym ani szybkim procesem. Tak naprawdę polega on w dużej mierze na cierpliwości i generowaniu pozytywnych wpisów w BIK-u. Nie warto dawać wiary firmom, które twierdzą, że są w stanie magicznie „wyczyścić” negatywne wpisy z naszej historii kredytowej.

ZOBACZ TEŻ