tłumacz

Taka wiedza jest naprawdę przydatna, ponieważ prawdopodobnie każdy spotka się w życiu z sytuacją wymagającą przedstawienia tłumaczenia uwierzytelnionego. Niespełnienie tego warunku może uniemożliwić dostanie się na zagraniczną uczelnię, rejestrację samochodu czy też uzyskanie pełnomocnictwa. Sprawdź, kiedy należy udać się do tłumacza przysięgłego.

Dokumenty urzędowe

Do tej kategorii  można zaliczyć m.in. akty zgonu, urodzenia, małżeństwa i rozwodowe. Ponadto tłumaczenie przysięgłe może być wymagane w przypadku paszportu, dowodu osobistego czy też testamentu. Pieczątka tłumacza przysięgłego jest pewnego rodzaju gwarancją tego, że treść przedstawionych dokumentów odpowiada oryginalnej wersji. W przypadku pomyłki odpowiedzialność ponosi tłumacz i można nawet domagać się od niego odszkodowania. Takie sytuacje zdarzają się jednak naprawdę rzadko i przeważnie nie mają poważnych konsekwencji.

Dokumenty samochodowe

Wiele osób swoje pierwsze spotkanie z tłumaczem przysięgłym może zaliczyć w związku z zakupem samochodu z innego kraju. Firmy sprowadzające auta do Polski zazwyczaj załatwiają kwestię tłumaczenia uwierzytelnionego niezbędnych dokumentów we własnym zakresie. W przypadku samodzielnego zorganizowania takiego przedsięwzięcia do rejestracji w polskich urzędach konieczne jest przedstawienie tłumaczenia przysięgłego m.in. dowodu rejestracyjnego, dowodu własności samochodu, karty pojazdu i dokumentów z badania technicznego.

Dokumenty firmowe

Biuro tłumaczeń Wordit dość często współpracuje z firmami, które potrzebują tłumaczeń uwierzytelnionych umów handlowych, wpisów do ewidencji sprawozdań finansowych i wielu innych dokumentów. Jest to niezmiernie istotne zwłaszcza wtedy, gdy w grę wchodzą duże pieniądze. Warto pamiętać, że tłumacze przysięgli ponoszą odpowiedzialność za ewentualne błędy i firmy mogą ubiegać się o zadośćuczynienie za poniesione straty finansowe. Wiele firm decyduje się na tłumaczenia uwierzytelnione nawet wtedy, gdy nie jest to wymagane.

Świadectwa pracy i związane z edukacją

Tłumacz przysięgły może przetłumaczyć również umowę o pracę, certyfikaty ukończeniu kursów, dyplomy czy też świadectwa szkolne. Skorzystanie z takich usług może być konieczne w związku z ubieganiem się o stanowisko w innym kraju np. po przeprowadzce do Niemiec. Pieczątka tłumacza przysięgłego jest niezbędna także w przypadku aplikowania na zagraniczne uczelnie lub kontynuowanie nauki przez dziecko w szkole w innym państwie.

Dokumenty sądowe i notarialne

Nie wszystkie dokumenty sądowe muszą być tłumaczone i wiele zależy w tym przypadku od decyzji sądu. Tłumacze przysięgli z firmy Wordit swoją pieczątkę często stawiają na tłumaczeniach pozwów, wyroków, orzeczeń, apelacji i zaświadczeń o niekaralności. Z ich usług należy skorzystać także, gdy konieczne jest przedstawienie uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentów notarialnych np. pełnomocnictwa, upoważnienia, aktów notarialnych lub wypisu z ksiąg wieczystych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here