granty dla nauczycieli

Istnieje wiele rodzajów wsparcia finansowego lub pozafinansowego dla osób bądź organizacji. Wśród nich możemy wyróżnić tzw. granty. Pojęcie grantów odnosi się do wsparcia w realizacji konkretnych celów. Granty mogą być przyznawane przez różnorodne grupy, rzadziej przez jednostki. Jaką rolę pełnią granty dla nauczycieli? Kto najczęściej je przyznaje? W jaki sposób można je uzyskać?

Granty – co to takiego?

Granty to środki finansowe (lub wsparcie innego rodzaju) przyznawane grantobiorcom (grupom lub jednostkom) przez instytucje państwowe, organizacje międzynarodowe, uczelnie, firmy, stowarzyszenia i fundacje. Przeznaczeniem grantów jest realizacja określonych celów – najczęściej naukowych, społecznych lub artystycznych. Dzięki istnieniu wsparcia w formie grantów może zostać zrealizowanych wiele projektów, korzystnych dla rozwoju edukacji, społeczeństwa i kultury.

Edukacja Inspiracja – granty dla nauczycieli

Jedną z form wspierania projektów edukacyjnych są granty dla nauczycieli. Tego typu wsparcie przyznawane jest na przykład przez Fundację EFC w ramach programu Edukacja Inspiracja.

Program ten dedykowany jest dla nauczycieli z małych miejscowości, uczących w szkołach podstawowych. Nauczyciele mogą zgłaszać się do programu w celu uzyskania wsparcia finansowego na realizację swoich autorskich projektów. Tematyka projektów może być dowolna, ograniczona jedynie wyobraźnią. Ważne, aby odkrywały i rozwijały potencjał oraz zainteresowania uczniów, a także wzmacniały ich kompetencje społeczne. Wybierając temat warto również odpowiedzieć sobie na pytanie „Czy dany projekt spełnia potrzeby społeczności szkolnej?”.

W skład zespołu projektowego warto zaangażować jak największą ilość uczniów – dziewczynki i chłopców, aktywnych i zaangażowanych w życie szkolne oraz tych, którzy potrzebują dopiero zachęty do działania, zainteresowanych daną tematyką, ale również tych, którzy dopiero odkrywają swoje zainteresowania, pasje i talenty. Warunkiem zgłoszenia się do programu jest zgłoszenie projektu, który będzie realizowany z grupą co najmniej 5 uczniów z klas 4-8.

Uczestnicy programu zostają wybrani w drodze konkursu. Podczas oceny projektu najważniejsze są: pomysłowość, praca zespołowa, samodzielność, adekwatność do potrzeb, odpowiedzialność społeczna oraz kompetencje społeczne i obywatelskie.

Granty w ramach programu Edukacja Inspiracja

Nauczyciele, którzy zostaną zakwalifikowani do programu, a ich autorski projekt zostanie wybrany przez komisję konkursową, mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości do 3 500 zł, a także wsparcie merytoryczne w formie szkoleń i warsztatów. Uczestnikom programu Edukacja Inspiracja zostanie zapewnione spotkanie sieciujące (bezpłatne, dwudniowe szkolenie), pomocne w realizacji projektu materiały edukacyjne i metodyczne, wsparcie coachingowe, dostęp do wirtualnej tablicy Edukacji Inspiracji, gdzie nauczyciele będą mogli dzielić się doświadczeniami z innymi uczestnikami projektu, wizyty międzyszkolne w szkołach programowych, lokalne szkolenia Edukacji Inspiracji, spotkanie podsumowujące oraz raport Edukacji Inspiracji.

Więcej na temat programu Edukacja Inspiracja znaleźć można na stronie EFC: https://efc.edu.pl/programy/edukacja-inspiracja.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here