Wybór szkoły średniej, a późnej kierunku studiów, to pierwszy krok do określenia swojej przyszłości zawodowej. Każdy młody człowiek marzy o spektakularnej karierze zawodowej, ale życie często weryfikuje te postanowienia, podsyłając zupełnie inne rozwiązania i pomysły na siebie. Często okazuje się bowiem, że wymarzony zawód odbiega od rzeczywistych predyspozycji. Jednak, nie warto ich traktować jako przeszkody na drodze do spełnienia zawodowego, ale raczej jako cenną podpowiedź, która pomoże dokonać optymalnych wyborów. Im wcześniej uda się określić swoje predyspozycje zawodowe, tym lepiej, ponieważ będzie można odpowiednio pokierować swoją edukacją, w ten sposób przygotowując się do pracy w dorosłym życiu.

Predyspozycje zawodowe w teorii

Koncepcję predyspozycji zawodowych opracował amerykański psycholog – John Lewis Holland. Według niego, preferencje do wykonywania konkretnego zawodu zależą od cech osobowości oraz doświadczeń życiowych. Połączenie obu tych elementów pozwala wyodrębnić sześć typów predyspozycji zawodowych:

  1. realistyczny,
  2. badawczy,
  3. artystyczny,
  4. społeczny,
  5. przedsiębiorczy,
  6. konwencjonalny.

Zgodnie z teorią Hollanda, każdy człowiek posiada konkretne uzdolnienia (wrodzone umiejętności). Można więc wyodrębnić jeden dominujący typ predyspozycji, którym warto się kierować przy wybieraniu swojej życiowej ścieżki, zarówno naukowej, jak i zawodowej. Czasami zdarza się, że jedna osoba zauważa u siebie skłonności do wykonywania różnych zawodów, co potwierdzają nawet testy psychologiczne. W związku z tym, trudniej jej będzie podjąć decyzję dotyczącą wyboru konkretnego profilu nauki czy charakteru pracy. W takiej sytuacji, dobrym rozwiązaniem jest sprawdzenie się na szerszym polu zawodowym. Kilkukrotna zmiana pracy albo jednoczesne wykonywanie różnych obowiązków, może pomóc w dokonaniu ostatecznego wyboru.

Aby dowiedzieć się, jaki kierunek obrać w swoim życiu, warto wykonać darmowe testy predyspozycji zawodowych. Zawsze powinny być przeprowadzane przez doświadczonego psychologa, aby badanie było wiarygodne, a jego wynik został właściwie zinterpretowany.

Kiedy warto określić swoje predyspozycje zawodowe

Im szybciej określi się swoje predyspozycje zawodowe, tym łatwiej będzie można podjąć decyzję, która dotyczy nauki i przyszłej pracy. W związku z tym, najlepszą grupą do wykonania testów predyspozycji zawodowych, są dzieci w wieku szkolnym. Ważne, aby idąc do liceum, wiedzieć, jaki kierunek nauki wybrać. To ułatwi też wybór studiów, a w efekcie – znalezienie pracy zgodnej ze swoimi preferencjami, a więc wysoce satysfakcjonującej.

Testy predyspozycji zawodowych to także dobre rozwiązanie dla każdego, kto już od wielu lat pracuje, ale nie odczuwa satysfakcji z wykonywanych obowiązków. Być może, wyniki przeprowadzonego badania, pozwolą określić konkretne preferencje zawodowe i ułatwią zmianę pracy na odpowiedniejszą.

Testy predyspozycji zawodowych – zalety

Niektórzy mogą zastanawiać się nad zasadnością wykonywania testów predyspozycji zawodowych i powątpiewać w potrzebę ich przeprowadzania. W rzeczywistości, wykonanie takiego testu niesie za sobą liczne korzyści.

Określenie konkretnego typu swoich preferencji do pracy, może pomóc świadomie przejąć kontrolę nad kształtowaniem swojej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, a tym samym zbudować lepszą przyszłość. Ponadto, wybierając zawód zgodny z własnymi predyspozycjami, zwiększa się szanse na polubienie swojej pracy. To przekłada się na lepszą efektywność i pozwala osiągać większe wyniki. Rozwiązanie testu predyspozycji zawodowych to także ułatwienie dla tych osób, które nie mogą zdecydować się na wybór konkretnego profilu szkoły średniej, a później kierunku studiów.

W związku z powyższym, wiele osób uważa, że poznanie swoich predyspozycji zawodowych, dzięki wykonaniu profesjonalnego testu, ma realny wpływ na osiągnięcie sukcesu zawodowego.

Testy predyspozycji zawodowych – co trzeba wiedzieć

Podsumowując, każdy człowiek ma jeden, dominujący typ preferencji do wykonywania określonego zawodu, a zrobienie testu predyspozycji zawodowych może w znacznym stopniu ułatwić wybór ścieżki edukacyjnej oraz znalezienie konkretnej pracy, która przyniesie wiele satysfakcji. Co ważne, wyniki takiego badania nie wskażą jednego, konkretnego zawodu, ale, na podstawie analizy udzielonych odpowiedzi, pozwolą określić dążenia i oczekiwania konkretnej osoby w zestawieniu z jej realnymi możliwościami. W związku z tym, pomogą ustalić, jaka dziedzina będzie najlepszą do tego, aby realizować się w niej zawodowo.

Wyniki takiego testu mogą znacząco ułatwić podjęcie najlepszej dla siebie decyzji zawodowej. A im szybciej się go wykona – jeszcze w wieku szkolnym, przed maturą, tym lepiej, ponieważ, na podstawie otrzymanych wyników testu, będzie można zaplanować swoją karierę zawodową i zgodnie z nią wybrać kierunek nauki.

Artykuł sponsorowany.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here