Jaka jest różnica między kontraktem futures a forward?
Jaka jest różnica między kontraktem futures a forward?

Jaka jest różnica między kontraktem futures a forward?

Jaka jest różnica między kontraktem futures a forward?

Jeśli interesujesz się inwestycjami, prawdopodobnie natknąłeś się na terminy „kontrakt futures” i „forward”. Obie te formy umów finansowych są powszechnie stosowane na rynkach finansowych, ale różnią się od siebie w kilku kluczowych aspektach. W tym artykule przyjrzymy się bliżej różnicom między kontraktem futures a forward i jak wpływają one na inwestorów.

1. Definicje

Kontrakt futures to umowa między dwiema stronami, w której zobowiązują się one do kupna lub sprzedaży określonego aktywa w przyszłości po ustalonej cenie. Kontrakty futures są standardyzowane i notowane na giełdach, co oznacza, że mają ściśle określone parametry, takie jak wielkość kontraktu, termin rozliczenia i sposób rozliczenia.

Forward to również umowa między dwiema stronami, w której ustalają one warunki kupna lub sprzedaży określonego aktywa w przyszłości. Jednak w przeciwieństwie do kontraktów futures, umowy forward nie są standardowe i nie są notowane na giełdach. Są one dostosowywane do indywidualnych potrzeb stron umowy.

2. Standardyzacja

Jedną z głównych różnic między kontraktem futures a forward jest standardyzacja. Kontrakty futures mają ściśle określone parametry, takie jak wielkość kontraktu, termin rozliczenia i sposób rozliczenia. Dzięki temu inwestorzy wiedzą dokładnie, czego mogą się spodziewać i jakie są zobowiązania wynikające z umowy.

Umowy forward są natomiast niestandardowe i dostosowywane do indywidualnych potrzeb stron umowy. Oznacza to, że warunki umowy mogą być negocjowane i dostosowywane do konkretnych wymagań inwestorów. Ta elastyczność może być korzystna dla niektórych inwestorów, ale może również wprowadzać większe ryzyko i niepewność.

3. Giełda vs. Rynek pozagiełdowy

Kontrakty futures są notowane na giełdach, co oznacza, że są dostępne publicznie i mogą być kupowane i sprzedawane przez wielu inwestorów. To oznacza większą płynność i łatwiejszy dostęp do rynku dla inwestorów. Ponadto, giełdy zapewniają również mechanizmy rozliczeniowe i nadzór, co może zwiększać bezpieczeństwo transakcji.

Umowy forward są zawierane na rynku pozagiełdowym, co oznacza, że nie są publicznie dostępne i są negocjowane bezpośrednio między stronami umowy. To oznacza mniejszą płynność i większe ryzyko dla inwestorów. Ponadto, brak nadzoru giełdowego może wprowadzać większą niepewność co do wykonania umowy.

4. Mechanizmy rozliczeniowe

Kontrakty futures są rozliczane codziennie, co oznacza, że różnice w wartości kontraktu są rozliczane na bieżąco. To nazywane jest systemem mark-to-market. Dzięki temu inwestorzy muszą utrzymywać odpowiednie zabezpieczenia finansowe na swoich kontach, aby pokryć potencjalne straty.

Umowy forward są rozliczane dopiero w momencie wygaśnięcia umowy. Oznacza to, że różnice w wartości kontraktu nie są rozliczane na bieżąco, co może prowadzić do większego ryzyka dla stron umowy. Ponadto, brak codziennego rozliczania może wymagać większych zabezpieczeń finansowych przed rozpoczęciem umowy.

Podsumowanie

Podsumowując, kontrakty futures i umowy forward różnią się od siebie pod wieloma względami. Kontrakty futures są standardowe, notowane na giełdach, codziennie rozliczane i wymagają mniejszych zabezpieczeń finansowych. Umowy forward są niestandardowe, zawierane na rynku pozagiełdowym, rozliczane dopiero na koniec umowy i mogą wymagać większych zabezpieczeń finansowych.

Wybór między kontraktem futures a forward zależy od preferencji inwestora, poziomu ryzyka i potrzeb indywidualnych. Ważne jest zrozumienie różnic między tymi dwoma formami umów finansowych i skonsultowanie się z profesjonalistą przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.

Kontrakt futures jest standardowym kontraktem terminowym, który jest notowany na giełdzie, ma ustalone parametry i jest znormalizowany. Kontrakt forward jest natomiast niestandardowym kontraktem, który jest zawierany bezpośrednio między dwiema stronami i ma elastyczne parametry.

Link do strony: https://www.larobes.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here