Na jakiej zasadzie działają elektrozaczepy?

Odpowiednie zabezpieczenie budynku nie może obejść się bez elementów infrastruktury stanowiących część tak zwanego systemu kontroli dostępu. Nawet, jeżeli właściciel budynku nie uważa, że taki system jest niezbędny, w przypadku wielu firm warto zastosować tę metodę ograniczenia dostępu do określonych pomieszczeń osobom niepowołanym.

Do najczęściej wykorzystywanych elementów systemu kontroli dostępu należą elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne. Są to podstawowe narzędzia zapewniające zabezpieczenie drzwi i okien przed otwarciem, na niewiele jednak zdadzą się w pojedynkę – inne urządzenia muszą decydować o tym, czy drzwi mogą zostać zwolnione lub czy mają zostać zamknięte.

Czym jest elektrozaczep?

Elektrozaczep jest niewielkim, wykonanym z odpornego na uszkodzenia mechaniczne stopu metali. Jest narzędziem służącym, w systemach kontroli dostępu, do blokowania otwarcia drzwi. Elektrozaczep może występować w kilku rodzajach:

  • podstawowym – elektromagnes zwalnia drzwi w momencie pojawienia się w układzie energii elektrycznej. Domyślnie drzwi są więc zablokowane,
  • rewersyjnym – elektromagnes zwalnia drzwi, gdy w obwodzie przestaje płynąć prąd. Jest to szczególnie często wykorzystywany typ elektrozaczepów w systemach przeciwpożarowych, gdy prąd zostanie odcięty drzwi zostaną odblokowane, co umożliwi wydostanie się z budynku. W identyczny sposób działają zwory elektromagnetyczne,

Dodatkowo, elektrozaczepy bez względu na rodzaj mogą być wyposażone w dodatkowe funkcje, takie jak:

  • blokada zapadki – drzwi są odblokowywane na stałe przez mechaniczne przesunięcie blokady zapadki. Jest to wygodne rozwiązanie podczas przeprowadzek, ale może prowadzić do podniesionego ryzyka dostania się do wewnątrz budynku osób niepowołanych,
  • sygnalizacja niedomkniętych drzwi – elektrozaczep posiada dodatkowo styk, który informuje użytkowników, na przykład za pośrednictwem centrali alarmowej, o niezamknięciu drzwi,
  • funkcja pamięci – podtrzymuje stan zwolnienia drzwi do czasu ich następnego zamknięcia.

Elektrozaczepy mogą występować w wariantach łączących kilka z wyżej wymienionych funkcji.

Z jakich elementów składa się elektrozaczep?

Poza obudową w skład zestawu elektrozaczepu wchodzą:

  • magnes – w zależności od rodzaju elektrozaczepu generuje pole elektromagnetyczne w momencie podania do układu napięcia elektrycznego lub jego zaniku w obwodzie. Pole elektromagnetyczne uniemożliwia otwarcie drzwi,
  • blokada zapadki – mechanicznie utrzymuje stan zwolnienia drzwi po podaniu impulsu elektrycznego,
  • zapadka – metalowa, niewielka dźwignia, która blokuje drzwi w pozycji zamkniętej.

Jak działa elektrozaczep?

Elektrozaczep działa dzięki zjawisku pola elektromagnetycznego generowanego przez elektromagnes. W zależności od rodzaju elektrozaczepu drzwi są zwalniane w momencie pojawienia się napięcia w obwodzie lub kiedy prąd przestaje płynąć.

Czytaj także: Bezpieczna łazienka- jak zadbać o bezpieczeństwo rodziny?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here