Utrata pracy może zdarzyć się w najmniej spodziewanym momencie. W takiej sytuacji szybkie znalezienie nowego zatrudnienia staje się priorytetem, choć wiadomo, że w czasie bez pracy trzeba za coś żyć. System pomocowy obowiązujący w Wielkiej Brytanii odpowiada na ten problem. Poznaj Jobseeker’s Allowance (JSA) – zasiłek, który możesz otrzymać na czas poszukiwania pracy.

Zasiłek Jobseeker’s Allowance został stworzony z myślą o mieszkańcach Anglii, Walii i Szkocji. W Irlandii Północnej obowiązują inne zasady, dlatego dzisiejszy temat dotyczy ściśle terytorium Wielkiej Brytanii, a nie całego Zjednoczonego Królestwa.

Mowa o zasiłku, który przysługuje osobom poszukującym pracy. Dodajmy najważniejszą rzecz: takim, które robią to aktywnie, a nie tylko na poziomie deklaratywnym. Świadczenie wypłaca i obsługuje JobCentre Plus. Dzięki niniejszemu artykułowi dowiesz się, na jakich zasadach można uzyskać pieniądze. W razie czego wszelkie niezbędne aktualne i szczegółowe informacje znajdziesz na oficjalnej rządowej stronie: https://www.gov.uk/jobseekers-allowance/overview.

Warunki otrzymywania zasiłku

  • Chęć i gotowość natychmiastowego podjęcia pracy.
  • Ukończone 18 lat.
  • Wiek przedemerytalny – w myśl systemu obowiązującego w UK.
  • Aktywność w poszukiwaniu zatrudnienia.
  • Brak pracy lub praca w wymiarze mniejszym niż 16 godzin tygodniowo.
  • Nieuczenie się w pełnym wymiarze godzin.
  • W przypadku wspólnego wniosku partnerów: wiek 18 lat przynajmniej jednego z wnioskodawców, brak odpowiedzialności za opiekę na dzieckiem, wiek przedemerytalny.

Jednym słowem – możliwości otrzymania wsparcia są dość szerokie. Na JSA nie mogą liczyć świeżo upieczeni absolwenci szkół, których rodzice pobierają Child Benefit, podobnie jak pełnowymiarowi studenci (za wyjątkiem studentów-rodziców na wakacjach).

Jobseeeker’s Allowance dla Polaków w UK

Polacy znajdują się w gronie obywateli Unii Europejskiej i również mogą liczyć na wsparcie – oczywiście pod pewnymi warunkami. Nie wystarczy sam przyjazd. Liczy się stały pobyt, więc najpierw trzeba mieszkać na Wyspach co najmniej kwartał. JobCentre Plus może być zainteresowane Twoimi poszukiwaniami pracy również przed przyjazdem do Wielkiej Brytanii. Twoim celem powinno być więc udowodnienie, że chcesz mieszkać i pracować w UK przez dłuższy czas, a nie tylko przejazdem. W skutecznym pozyskaniu zasiłku pomaga znajomość języka angielskiego, choć formalnie nie jest wymagana.

Zasiłek – ale o jakiej wysokości

Na wysokość zasiłku JSA, który przyznaje JobCentre Plus, wpływa bardzo wiele czynników. Jedno, co można określić na pewno, to górna granica kwoty wypłacanej cotygodniowo. Wynosi ona 57,90 funtów na osób w wieku 18–24 lata, 73,10 funtów po ukończeniu 25 lat i 114,85 funtów dla pełnoletniej pary.

Żeby nie było tak prosto, Jobseeker’s Allowance wypłaca się na dwa sposoby. Pierwszy wynika z wpłaconych składek ubezpieczeniowych. Wsparcie finansowe zostaje przyznane, o ile przez 2 lata wpłaciło się określoną kwotę w ramach składek National Insurance Class 1. Drugi zależy od dochodu (means tested), gdy obliczenie na podstawie stawek nie jest możliwe. Wtedy jednak zasiłek zależy od większej liczby czynników, np. warunków pracy partnera, zgromadzonych oszczędności czy wysokości dotychczasowych zarobków i długości bezrobocia.

Jobseeker’s Allowance krok po kroku

Jak w przypadku wielu innych wniosków w UK, ten o zasiłek również możesz złożyć na kilka sposobów. Oczywiście najprościej i najszybciej zrobić to przez Internet. Maksymalnie 2 dni później otrzymujesz odpowiedź telefoniczną lub SMS-ową dotyczącą spotkania w lokalnym JobCentre Plus. Bez tej rozmowy uzyskanie pieniędzy nie będzie możliwe. Oczywiście, sprawę można załatwić poprzez osobistą wizytę w urzędzie lub telefonicznie – 0800 055 6688.

Zazwyczaj pieniądze otrzymuje się na bieżące potrzeby, ale w szczególnych przypadkach JSA wypłaca się nawet za okres poprzedzający złożenie wniosku. Na spotkanie w JobCentre Plus należy zabrać 2 dokumenty potwierdzające tożsamość (np. paszport i prawo jazdy); P45, jeśli się je posiada, a także dodatkowe „kwity”, które wykazują różne okoliczności wynikające z Twojej indywidualnej sytuacji.

W trakcie rozmowy podpisuje się umowę zwaną Claimant Commitment. Wynika z niej, jakie kroki należy podjąć – chodzi m.in. o napisanie CV, poświęcenie określonej liczby godzin na poszukiwania zatrudnia czy zatrudnienie się w agencji.

Czas na wypłatę i… znalezienie pracy

Każdy zarejestrowana osoba otrzymuje pomoc work coacha, który wspiera i monitoruje poszukiwania pracy. Spotkania z nim odbywają się zwykle w odstępie dwóch tygodni, a czasami po wezwaniu. Pamiętaj, aby nie zatajać choroby czy znalezienia pracy. To informacje niezbędne z punktu widzenia JobCentre Plus.

Do kiedy przysługuje zasiłek

Odpowiedź jest bardzo prosta – zasiłek przestaje być wypłacany w momencie otrzymania pracy. Jednak i bez tego może być wstrzymany, np. gdy nie wywiązujesz się z zadań postawionych przez work coacha. Nie chcesz przyjąć pracy? Nie pojawiasz się na spotkaniach? Nie zgłaszasz się na rozmowy kwalifikacyjne? Rezygnujesz z pracy bez wyraźnego powodu? To tylko część argumentów za tym, żeby wstrzymać wypłacanie JSA. Jak od każdej decyzji administracyjnej, również od tej można się odwoływać. Gdy dochody nie wystarczają nawet na elementarne potrzeby, odezwij się do do JobCentre Plus, ponieważ możesz dodatkowo otrzymać tzw. „hardship payment”.

Podsumowując, warto ubiegać się o Jobseeker’s Allowance, ponieważ taki zasiłek pomaga podczas poszukiwania pracy, a jego wysokość jest relatywnie wysoka. Również jako Polak przebywający w UK na stałe masz szansę go otrzymać. Powodzenia, tylko pamiętaj, że to pieniądze mające wspierać znalezienie pracy, a nie przyzwyczajanie się do bezrobocia i pomocy socjalnej!

Źródło: Polski prawnik w UK

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here