Kryteria rekrutacji na studia w UK

System edukacji w UK znacząco różni się od polskiego, co przekłada się na nieco inne podejście do kwestii rekrutacji na uczelnie wyższe. W Anglii znajduje się kilkaset renomowanych uniwersytetów, na których studiować można kierunki z dziesiątek tysięcy różnych dziedzin nauki. Rozpoczęciem studiów w Wielkiej Brytanii zainteresowanych jest wielu kandydatów z Polski. Muszą oni jednak sprostać specyficznym kryteriom rekrutacyjnym, które określają podstawowe zasady aplikowania na poszczególne uczelnie.

Rejestracja w UCAS i dostarczenie dokumentacji

Poprzedzająca studia w Anglii rekrutacja opiera się na ujednoliconych założeniach. Nabór odbywa się za pośrednictwem usługi UCAS, czyli Univeristes and Colleges Admissions Service. Każdy kandydat musi zarejestrować się na stronie UCAS, gdzie wybiera interesujące go kierunki. Następny etap polega na złożeniu odpowiedniego podania na studia w UK, a także niezbędnych dokumentów. Należy dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły średniej, włącznie z wykazem przedmiotów oraz ocen. Na studia w Wielkiej Brytanii potrzebne są także referencje – przynajmniej jedna, a maksymalnie trzy. Kandydat może je uzyskać od wykładowcy lub nauczyciela, bądź też kierownika fundacji czy organizacji, w której działa. W ten sposób potencjalny student przedstawia komisji swoje zalety, takie jak sumienność czy umiejętność pracy w zespole. Opinia na temat kandydata powinna jednak uwzględniać przede wszystkim poziom jego przygotowania do studiowania na wybranym wydziale. Przy składaniu dokumentów na architektoniczne lub artystyczne kierunki studiów w Anglii, należy dołączyć także portfolio, prace czy projekty.

Rejestracja w UCAS

List motywacyjny na studia w UK

Przy rekrutacji na studia w Anglii wymagania narzucają też konieczność złożenia personal statement, czyli listu motywacyjnego. Dokument ten ma szczególne znaczenie przy rekrutacji na studia licencjackie. Personal statement nierzadko okazuje się ważniejszy nawet od wyników matury, ponieważ stanowi swego rodzaju osobistą prezentację. Listy motywacyjny zawiera indywidualną wypowiedź kandydata, który musi udowodnić komisji swoją wartość oraz przekonać członków do wybrania właśnie jego. Personal statement powinno uwzględniać informacje dotyczące działalności wolontariackiej i pozaszkolnej, a także wykaz umiejętności czy hobby. Przedstawiciele uczelni zyskują dzięki temu wgląd w motywacje i osobowość kandydata, co ułatwia im określenie jego potencjału na wybrany kierunku czy ocenić dotychczasowy rozwój edukacyjny.

Znajomość języka angielskiego

Oferowane przez studia w Anglii kierunki są bardzo zróżnicowane, jednak zdecydowana większość zajęć prowadzona jest po angielsku. Z tego względu jednym z głównych wymogów rekrutacyjnych pozostaje bardzo dobra znajomość tego języka. Dla uczelni kryterium oceny może być certyfikat językowy IELTS, a także wynik maturalny – z matury rozszerzonej, podstawowej lub obu. Kluczowe znaczenie ma przy tym średnia osiągana z każdego zdawanego przedmiotu, uzyskiwana poprzez podzielenie ich sumy przez liczbę. Na najpopularniejsze kierunki studiów w UK, średnia wynosi od 60 do ponad 80 procent. Większość uczelni wymaga też zdawania przynajmniej jednego przedmiotu rozszerzonego, z wynikiem na poziomie 50-80 proc.

wymagania rekrutacyjne

Indywidualne wymagania rekrutacyjne

Proces rekrutacji na studia w Wielkiej Brytanii jest dość skomplikowany, a do tego dochodzi jeszcze konieczność wybrania odpowiedniej uczelni. Do najczęściej wybieranych przez młodych Polaków miast w Anglii należy Londyn, w którym znajduje się chociażby ceniony uniwersytet Birkbeck. Decydując się na rozpoczęcie nauki w UK, warto zdawać na uczelnie współpracujące ze stroną: https://studiawanglii.pl/uczelnie/wymagania-uniwersytety-partnerskie/. Zespół tego serwisu jest w stanie udzielić kandydatom kompleksowego wsparcia, negocjując indywidualne wymagania rekrutacyjne czy pomagając w zmianie kierunku. W ten sposób potencjalni studenci mogą też uzyskać pomoc przy weryfikacji dokumentów w UCAS czy redagowaniu listu motywacyjnego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here