Na czym polega badanie jakości paliwa

Paliwo, a silnik

To, jakie paliwo wlewamy do naszego baku ma ogromny wpływ na pracę silnika – w skrajnych przypadkach, jeśli zatankujemy paliwo słabej jakości, może to prowadzić do poważnych uszkodzeń silnika.

Silniki benzynowe są dużo bardziej zagrożone, ponieważ na awarię narażony jest cały układ paliwowy – skutkiem jest mniejsza moc silnika, ucierpieć może też katalizator. Jeśli zaś chodzi o silniki diesla to najbardziej narażony jest układ wtryskowy, ponieważ ma on bezpośredni kontakt z paliwem, natomiast awaria układu wtryskowego może być przyczyną uszkodzenia całego silnika.

Paliwo może dostać się do komory spalania, co rzutuje właśnie na cały silnik. Nie trzeba w takim wypadku tłumaczyć, że koszty naprawy są bardzo dotkliwe. Właśnie dlatego warto przykładać dużą wagę do tego jakie paliwo będzie napędzało nasz pojazd.

Zwróćmy uwagę na to, do jakiego stopnia wiarygodne jest badanie jakości paliwa, które mamy zamiar zastosować oraz jakie parametry i właściwości chemiczne były brane pod uwagę podczas jego wykonywania.

Aktualnie te kwestie są pilnie nadzorowane i kontrolowane przez władze państwa – zarówno na stacjach benzynowych jak i hurtowniach paliwa. Zawsze jednak warto do końca się upewnić, aby nie czekała nas przykra i kosztowna niespodzianka.

Parametry i właściwości paliwa

Podstawą wiarygodności jeśli chodzi o badanie jakości paliwa są standardy, których należy trzymać się już przy samym procesie pobierania próbek do badań. Koniecznym jest wyeliminowanie wszelkich czynników, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na wynik badania, ponieważ tylko wtedy można mieć całkowitą pewność czy paliwo spełnia wymogi regulowane prawnie.

Zacznijmy od liczby oktanowej, czyli czynnika, który ma znaczenie jeśli chodzi o samą pracę silnika – ten pracuje w określonym rytmie, bazując na krótkich cyklach spalania, które generują energię napędzającą. Jeśli liczba oktanowa będzie zbyt niska zaczną powstawać samozapłony, ciśnienie wzrośnie, czego skutkiem są tak zwane stuki – te z kolei prowadzą bezpośrednio do uszkodzeń silnika.

Ryzyko takiego procesu w przypadku benzyny miało ograniczyć dodanie ołowiu do paliwa, jednak taki dodatek wywiera bardzo niekorzystny wpływ na środowisko naturalne, więc ta kwestia także została uregulowana prawnie, dopuszczając do obiegu jedynie benzyny bezołowiowe. Tutaj możemy zauważyć, że jakość paliwa ma znaczenie nie tylko dla samego pojazdu, ale także w szerszej perspektywie.

Jest to kolejny powód, dla którego sama jakość paliwa jest tak ważna. Jeśli chodzi o benzynę, to innymi czynnikami branymi pod uwagę są zawartości różnych pierwiastków i związków (jak siarka, żywice, węglowodory, tlen czy benzen), znaczenie mają także działania korodujące i w końcu sam wygląd. Tych czynników jest naprawdę wiele w przypadku każdego paliwa, a normy dążą do właściwego bilansu między wpływem na silnik a przyjaznością dla środowiska.

Dzięki analizie laboratoryjnej ostatecznie można określić czy paliwo powinno zostać dopuszczone do obiegu. Jest to o tyle ważne, że na jakość paliwa wpływa w zasadzie każdy etap produkcji. Od wydobycia, przez ważenie, po sam transport i przechowywanie, gdzie znaczenie ma już sama czystość zbiorników.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here