Na czym polega doradztwo zawodowe i jaka jest rola psychologa

Doradztwo zawodowe to proces, którego celem jest pomoc różnym grupom osób w wyborze odpowiedniej ścieżki kariery, zawodu lub kierunku studiów. Ważną rolę odgrywa tu doradca, który musi mieć wykształcenie wyższe, najlepiej psychologiczne lub pedagogiczne.

Na czym polega doradztwo zawodowe i dla kogo jest przeznaczone?

Doradztwo zawodowe może być zdefiniowane jako krótkotrwała relacja interpersonalną, w wyniku której klient może poznać samego siebie i wybrać odpowiedni zawód. Proces ten odbywa się w formie indywidualnych lub grupowych spotkań, w trakcie których doradca diagnozuje i pomaga, ale przede wszystkim umożliwia klientowi poznanie swoich zalet i wad, a także preferowanych miejsc pracy. Doradztwo zawodowe skierowane jest do następujących grup osób:

  • uczniowie szkół średnich,
  • studenci i absolwenci,
  • osoby bezrobotne,
  • jednostki zagrożone utratą pracy lub po zwolnieniu,
  • osoby pracujące, które chcą lepiej poznać samych siebie, a także zmienić branżę.

Z doradztwa zawodowego teoretycznie może skorzystać każdy, jednak wiele osób nie wie, gdzie szukać odpowiedniej placówki. Z doradcą spotkać się można zarówno w szkole, jak i na uniwersytecie, a także w poradni psychologiczno- pedagogicznej. Warto wiedzieć, że także w urzędach pracy oraz w trakcie szkoleń, finansowanych ze środków Unii Europejskiej, można skorzystać z usług doradcy. Pomoc psychologiczną w Warszawie oraz w innych dużych miastach można znaleźć także w prywatnych placówkach, prowadzonych przez doświadczonych psychologów. W trakcie procesu doradztwa zawodowego klienci rozwiązują różne testy predyspozycji zawodowych, a także kwestionariusze osobowości, na podstawie których możliwa jest diagnoza własnych potrzeb oraz możliwości zawodowych. Dodatkowo klienci mogą skorzystać z profesjonalnego przygotowania do rozmowy rekrutacyjnej oraz pomocy w stworzeniu CV i listu motywacyjnego.

Rola psychologa jako doradcy zawodowego

Psycholog jest jednym ze specjalistów, który może pracować w zawodzie doradcy i to zarówno w szkole, jak i w centrach biur karier na uczelniach oraz w poradniach psychologiczno- pedagogicznych. Psycholog w poradni zawodowej może skorzystać z następujących metod badania klienta:

  • test inteligencji, aby ocenić potencjał intelektualny,
  • kwestionariusze osobowości,
  • testy na dopasowanie do różnych ścieżek kariery,
  • kwestionariusz predyspozycji zawodowych.

Rola psychologa, w trakcie procesu diagnozy zawodowej, to przede wszystkim poszukiwanie wraz z klientem jego mocnych i słabych cech, preferencji zawodowych, a także celu w życiu. Pierwsze spotkanie trwa zwykle około dwóch godzin, w trakcie których klient wypełnia testy i rozmawia z psychologiem. W trakcie drugiego spotkania psycholog omawia wyniki testów oraz wymienia spostrzeżenia z klientem (a czasami także z opiekunami, w przypadku dzieci lub nastolatków). W ten sposób możliwe jest nakierowanie osoby na odpowiednią ścieżkę zawodową.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here