Naklejka, legitymacja studencka i indeks z nowym wyglądem

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdecydowało się na wprowadzenie reformy dotyczącej atrybutów każdego studenta – Indeksu, naklejki, legitymacji studenckiej. Żacy, którzy w październiku 2019 roku przedłużyli ważność swoich legitymacji mogli odkryć pewne zmiany, które zaszły w wyglądzie naklejek i legitymacji studenckich wydanych w dziekanacie. Przyjrzeliśmy się bliżej wprowadzanym udoskonaleniom. Każda wydana naklejka na legitymację studencką wygląda teraz odrobinę inaczej. Czy papierowe dokumenty odejdą wreszcie w kąt i wszyscy studenci korzystać będą z elektronicznych legitymacji i indeksów? Jak zmiany zostały wprowadzone na naklejkach na legitymację ?

Plastikowa legitymacja i dokument w wersji elektronicznej

Większość z uczelni zrezygnowała już z papierowych indeksów, na rzecz Elektronicznych Legitymacji Studenckich. Ten inteligentny dokument z naklejkami studenckimi Els nie tylko potwierdza status studenta, lecz może służyć jako karta płatnicza, dostęp do konta bibliotecznego, czy bilet miejski. Ciekawym rozwiązaniem ministerstwa jest uruchomienie systemu E-Legitymacji, które funkcjonować mają jako aplikacje mobilne w formie „dodatku” do plastikowych dokumentów. Uczelnie, które zdecydują się na wdrożenie tego programu pozwolą studentom na jeszcze sprawniejsze zarządzanie swoim kontem. Podstawowa różnica między systemem ELS, a E-Legitymacją leży w sposobie przedłużania ich ważności. Studenci, którzy posługują się plastikowym dokumentem muszą pamiętać o jego przedłużaniu naklejkami na legitymację studencką dwa razy w roku. W przypadku E-Legitymacji pracownik dziekanatu dokonuje zdalnego wydłużenia ważności, niestety mimo wszytko , student musi pojawić się w dziekanacie i też odebrać owe naklejki – legitymacje studenckie w nowym semestrze, ponieważ te dwa systemy działają od siebie niezależne i równolegle. Elektroniczne Legitymacje Studenckie i podbijanie ich co semestr nowym hologramem studenckim els jest obligatoryjne ale system E-Legitymacji już nie. Oznacza to, że uczelnie nie mają obowiązku wdrażać tych rozwiązań i na dobre rezygnować z papierowych indeksów i legitymacji.

Nowy wygląd naklejki na legitymacje studencką

Nowy wygląd naklejki na legitymacje studencką

Legitymacje i indeksy nie były jedynym obszarem, którym zajęło się ministerstwo. Ważne zmiany spotkała też naklejka na legitymację studencką, które odtąd zyskały udoskonalony wygląd. Na naklejkach els  pojawiły się specjalne kody seryjne, ułatwiające identyfikację każdego hologramu els – jest to osiem cyfr o szczegółowo ustalonym znaczeniu. Trzy pierwsze to zakodowana informacja o nazwie uczelni emitującej naklejkę i legitymację studencką. Ministerstwo nadało bowiem każdej akademii w Polsce indywidualny identyfikator, tak by łatwo można było określić, kto wypuścił w obieg dany hologram na legitymację Els. Kod seryjny z Uniwersytetu Jagiellońskiego będzie zaczynał się więc innymi cyframi, niż kod na naklejkach studenckich z Politechniki Gdańskiej. Pozostałe pięć cyfr w kodzie to liczba porządkowa – ma ona zagwarantować, że w obiegu nie znajdują się dwa identyczne egzemplarze naklejek do legitymacji. TO zmiana czysto kosmetyczna,  bo mało kto zwraca uwagę na takie drobnostki. Dodatnie dodatkowego numeru każdej naklejce na legitymacje, jest jednak celowym działaniem. W Internecie można dostać tak zwane naklejki kolekcjonerskie, które swoim wyglądem imitują oryginalne naklejki na legitymacje z uczelni. Absolwenci coraz częściej sięgają po takie naklejki kolekcjonerskie na legitymacje, gdyż dzięki nim , mogą podróżować ze zniżkami studenckimi.

Czemu służyć mają zmiany wprowadzane przez ministra?

Udoskonalanie Elektronicznych Legitymacji Studenckich oraz wprowadzanie systemu E-Legitymacji ma związek z postępującą digitalizacją edukacji. Ministerstwo nie wprowadza obowiązku wdrażania nowoczesnych systemów w każdej uczelni, lecz dostarcza narzędzia, które poprawić mogą współpracę uczelni i studentów. Rządzący chcą również walczyć z oszustami. Zmiany wprowadzane w wyglądzie naklejek els, a więc indywidualny kod seryjny, pomóc ma w odróżnieniu oryginalnych hologramów na legitymację od falsyfikatów – naklejek kolekcjonerskich.  Wśród posiadaczy legitymacji studenckich nie brakuje tych, którzy próbują korzystać ze zniżek i ulg po skończeniu edukacji. Zamawiają w Internecie naklejki kolekcjonerskie, wyglądające jak oryginały, a następnie udają, że dalej posiadają status studenta. Dzięki kodom seryjnym i nowym naklejkom na legitymację, kontrolerzy mają mieć ułatwione zadanie w identyfikacji oszustów – brak tego elementu na naklejce powinien być sygnałem, że została ona sfałszowana.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here