Wszystko o zasiłku rodzinnym w Niemczech

Co raz więcej osób wyjeżdża do pracy za granicę w celu podniesienia swojego standardu życia i poszukiwania lepszego jutra. Często celem takich wyjazdów są Niemcy, które oprócz dobrej pracy oferują godne warunki życia. Stąd też gorącym tematem jest aktualnie zasiłek rodzinny z Niemiec, o którym głośno jest zwłaszcza w przypadku rodzin posiadających dzieci. Komu przysługuje taki zasiłek i jak się o niego starać? Dowiemy się tego z poniższego tekstu.

Kto może otrzymać zasiłek rodzinny z Niemiec?

W uproszczeniu osoby, które mogą ubiegać się o otrzymanie zasiłku rodzinnego na terenie Niemiec muszą przede wszystkim pracować w tym kraju lub prowadzić w nim działalność gospodarczą. Dodatkowo konieczne jest by wnioskujący był rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka, które nie ukończyło 25 lat. Rodzina musi mieszkać wspólnie w jednym gospodarstwie domowym, a ubiegający się zasiłek opiekun musi odprowadzać legalnie podatki i wszelkie inne zobowiązania względem państwa.

Ogólnie przyjęte jest, że zasiłek rodzinny z Niemiec wydawany jest na dzieci do 18 roku życia jednak może on być przedłużony, aż do 25 lat jednak musi zostać spełniony przynajmniej jeden warunek:

  • dziecko musi kontynuować naukę
  • dziecko jest upośledzone fizycznie lub umysłowo
  • dziecko jest osobą bezrobotną, która szuka pracy
  • dziecko pracuje jednak ilość godzin nie przekracza 20 godzin tygodniowo

Warto tu jeszcze dodać, że taki zasiłek nie przysługuje jedynie na dzieci własne, ale także adoptowane oraz przysposobione. Mogą to być wnuki, rodzeństwo, a także dzieci małżonka czy konkubenta. Jedyne o czym trzeba pamiętać to, że do otrzymania zasiłku rodzinnego z Niemiec uprawnieni są jedynie prawni opiekunowie dziecka.

Co jeśli zasiłek pobierany się także w Polsce?

Zdarzają się sytuacje, w których rodzice dziecka lub opiekunowie pracują zarówno w Polsce jak i Niemczech stąd też pojawia się wiele pytań i wątpliwości związanych z pobieraniem zasiłku rodzinnego z Niemiec. Otóż jeżeli zasiłek pobierany jest na terenie Polski można starać się jednocześnie o zasiłek z Niemiec jednak kwota ta będzie pomniejszona o sumę pieniędzy wydawaną w Polsce.

Dokumenty i ważne informacje

Aby wnioskować o zasiłek rodzinny z Niemiec należy przygotować odpowiednie dokumenty. Są to między innymi akty urodzenia dzieci, małżeństwa, informacje o zameldowaniu, zatrudnieniu, a także podatkach. Dodatkowo trzeba też przygotować się na przedstawienie zaświadczenia o nauce dziecka czy też pobieranym zasiłku w Polsce. Takie dokumenty muszą być oczywiście przetłumaczone na język niemiecki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here