Każdy polski rezydent podatkowy, który w poprzednim roku  uzyskiwał przychody lub dochody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ma obowiązek rozliczenia się z polskim urzędem skarbowym na odpowiednim druku PIT. Jak tego dokonać? Kto objęty jest powszechnym obowiązkiem podatkowym?

Dla kogo rozliczenie PIT jest obowiązkowe?

Wspominaliśmy o tym, że w ramach formularzy PIT w urzędach skarbowych w naszym kraju rozliczają się polscy rezydenci podatkowi. Warto przy tym powiedzieć, kto jest takim rezydentem. Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przekazuje podatnikom wiedzę między innymi na ten temat. Otóż polskim rezydentem na potrzeby rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych będzie osoba, która ma na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stałe miejsce zamieszkania lub centrum interesów życiowych.

Za rezydenta RP uznaje się podatnika, który przebywa na terenie Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Jeśli dana osoba spełnia te warunki, to będzie musiała całość swoich przychodów rozliczyć w Polsce, w polskim urzędzie skarbowym. Wymusza to opłacenie podatku dochodowego i złożenie zeznania PIT w odpowiedniej formie od całości dochodów lub przychodów, w zależności od wybranej metody opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jak dokonać rozliczenia podatkowego?

Rozliczenie PIT za poprzedni rok podatkowy 2017 składa się w terminie maksymalnie do 30 kwietnia 2018 roku. Można tego dokonać albo stacjonarnie, wypełniając papierowy pit, albo złożyć rozliczenie pit przez program 2018 (program dostępny m.in. pod adresem: pitax.pl/program-pit). Elektroniczne rozliczenie podatkowe na pewno jest wygodniejsze i można je złożyć o dowolnej porze dnia i nocy, również w dni wolne od pracy, bez konieczności wychodzenia z domu.

Dodatkowo program pit 2017 wskaże podatnikowi, który formularz podatkowy będzie dla niego odpowiedni, na podstawie informacji podanych odnośnie do źródła pozyskiwania przychodów lub dochodów. W formularzu PIT można czasem skorzystać z ulg i odliczeń podatkowych, albo z możliwości złożenia rozliczenia rocznego wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Program PIT 2017 podpowie, jakie warunki trzeba spełnić dla takich rozliczeń i czy podatnik wypełnia PIT, który pozwala na zastosowanie tego rodzaju preferencji w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Warunkiem skutecznego rozliczenia się przez internet będzie zweryfikowanie tożsamości podatnika za pomocą kwoty przychodu z ostatniego roku podatkowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here