Każdy doświadczony specjalista ds. HR doskonale wie, że poziom tzw. kompetencji miękkich każdego pracownika można ocenić jedynie na podstawie obserwacji jego zachowań w firmie. Aby móc dokonać rzetelnej oceny jego kompetencji oraz potencjału zawodowego, warto zastosować badanie w oparciu o ocenę 360 stopni lub metodę Development Centre.

Badanie stylów zarządzania – ocena 360 stopni

Badanie stylów zarządzania to jeden z najskuteczniejszych programów rozwoju pracowników, który polega na zastosowaniu nowoczesnej metody oceny 360 stopni. Technika ta polega na umiejętnym zebraniu informacji na temat tego, jak zachowania danego pracownika są postrzegane w oczach jego bezpośredniego przełożonego, współpracowników oraz podwładnych. Na podstawie uzyskanych opinii oraz samooceny pracownika, można stworzyć profil, który pozwoli m.in. zrozumieć stosowany przez niego styl zarządzania oraz jego bezpośredni wpływ na podwładnych, a także zidentyfikować talenty w zakresie zarządzania i ewentualne bariery, które ograniczają jego skuteczność w poszczególnych obszarach. Co więcej, zastosowanie metody oceny 360 stopni, pomaga również dowiedzieć się, w jakim stopniu zachowania ocenianego pracownika odzwierciedlają najlepsze praktyki menedżerskie i poznać jego profil przywódczy w odniesieniu do kluczowych kompetencji, takich jak chociażby:

 • tworzenie strategii i planów na przyszłość;
 • podejmowanie właściwych decyzji;
 • delegowanie zadań;
 • przekazywanie informacji zwrotnych;
 • wspieranie innowacyjności;
 • budowanie współpracy wśród pracowników;
 • budowanie konstruktywnych relacji.

Ocena 360 stopni – dla kogo?

Badanie przy użyciu metody oceny 360 stopni, przeznaczone jest przede wszystkim dla menedżerów, którzy chcą uzyskać informację zwrotną na temat swojej codziennej pracy, zwiększyć samoświadomość, a także poznać swoje talenty i potencjalne ograniczenia, aby doskonalić stosowany przez siebie styl zarządzania.

Więcej informacji na temat badania stylów zarządzania, można znaleźć na stronie internetowej https://www.academyofbusiness.pl/pl/ocena-360,25/#scroll.

Badanie stylów zarządzania – najważniejsze korzyści

Badanie stylów zarządzania poprzez wdrożenie oceny 360 stopni, pozwala rozwinąć kompetencje menedżerskie. Może być stosowane samoistnie, bądź jako jeden z elementów szkolenia dla kadry kierowniczej.

Wspomniana metoda cieszy się dużą popularnością, z uwagi na liczne korzyści:

 • pokazuje pracownikowi konsekwencje stosowanego przez niego stylu zarządzania i jego zachowań, a także mocne oraz słabe strony, wynikające z jego pracy na stanowisku kierowniczym;
 • przedstawia dobre praktyki, które dodatkowo są zestawione z opiniami na temat zachowań menedżera w miejscu pracy;
 • pozwala zaplanować dalszy rozwój pracownika.

Stosowany przez menedżera styl zarządzania, wynika między innymi z jego osobowości, umiejętności oraz doświadczeń. Sporządzony na koniec badania raport, pozwala menedżerowi lepiej zrozumieć preferowany przez niego styl zarządzania oraz jego skuteczność w danej sytuacji.

Dodatkowe informacje na temat Development Centre można znaleźć na stronie https://www.academyofbusiness.pl/pl/development-centre-ocena-i-rozwoj-kompetencji,29/#scroll.

Ocena kompetencji pracowników – Development Centre

Jedną z najbardziej efektywnych metod diagnozy potencjału oraz kompetencji zawodowych pracowników jest Development Centre. Skuteczność tej techniki, opiera się przede wszystkim na wielostronnej ocenie umiejętności i zachowań, zatrudnionych w firmie pracowników.

Development Center, umożliwia m.in.:

 • ukierunkowanie oraz wsparcie rozwoju umiejętności wśród pracowników;
 • identyfikację potencjalnych barier;
 • zwiększenie samoświadomości;
 • przygotowanie oraz dostosowanie pracownika do konkretnych ról.

Zastosowanie Development Centre

Metoda Development Centre jest najczęściej wybierana z myślą o osobach, które chcą:

 • rozwijać wybrane style zarządzania;
 • wyszukać talenty wewnątrz organizacji;
 • umiejętnie zarządzać awansami wewnętrznymi poprzez precyzyjne dopasowywanie pracowników do nowych ról;
 • dobrze przygotować się do zmian strukturalnych;
 • poprawić efektywność pracowników.

Development Centre – korzyści biznesowe

Metoda Development Centre daje przedsiębiorcom wiele korzyści. Przede wszystkim, na podstawie zebranych informacji o sposobie funkcjonowania, umiejętnościach oraz zachowaniach pracowników, jest bardzo pomocna w zaplanowaniu ich dalszego rozwoju. Co więcej, pozwala zoptymalizować koszty, związane z zarządzaniem talentami oraz motywatorami pozapłacowymi, a także ma bezpośredni wpływ na podejmowanie przez kadrę zarządzającą trafnych decyzji, dotyczących budowania ścieżek kariery planów sukcesji szczególnie uzdolnionych pracowników.

Development Centre, wiąże się również bezpośrednio z raportami indywidualnymi oraz grupowymi, które są szczególnie pomocne przy podejmowaniu decyzji, związanych z zarządzaniem talentami w przedsiębiorstwie. W raportach, tworzonych po każdej sesji, można znaleźć m.in. dokładne opisy i ocenę badanych kompetencji – stanowią więc doskonały materiał do pracy indywidualnej, przy jednoczesnym przedstawieniu zarówno silnych stron grupy, jak i potencjalnych obszarów do dalszego rozwoju.

Jedną z najważniejszych zalet, związanych ze stosowaniem metody Development Centre są również spotkania feedbackowe, dzięki którym pracownicy, mogą z łatwością zrozumieć wyniki każdej sesji. Dzięki temu, mają możliwość przedyskutować swój styl zarządzania , a także aspiracje oraz możliwości rozwoju osobistego w kontekście potrzeb całego przedsiębiorstwa.

Artykuł sponsorowany.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here