Ochrona środowiska

Ekologia to jedno z najważniejszych zagadnień współczesnego świata, mających ogromny wpływ na nasze życie. Z tego względu specjaliści od ochrony środowiska i zarządzania zasobami naturalnymi są bardzo potrzebni. Chcesz zostać jednym z nich? Przekonaj się, co Cię czeka.

Dla kogo te studia?

Z roku na rok coraz więcej osób decyduje się na rozpoczęcie studiów na tym kierunku. Z pewnością wynika to z coraz większej świadomości społeczeństwa w zakresie ekologii oraz zapotrzebowaniu rynku na wykwalifikowanych pracowników w tej branży.

Ochronę środowiska można studiować m.in. na warszawskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Ekologii: http://www.wseiz.pl/pl/studia/wydzial-zarzadzania/ochrona-srodowiska. Oferuje ona zarówno studia I-go, jak i II-go stopnia, w trybie dziennym i zaocznym. Kończą się one uzyskaniem tytułu licencjata lub magistra oraz inżyniera. Jest to kierunek realizujący wiele treści z przedmiotów ścisłych, takich jak matematyka, fizyka, chemia czy biologia. Studenci powinni więc posiadać pewne zdolności analityczne i łatwość w przyswajaniu tego typu treści. Raczej nie jest to kierunek dla humanistów. Ponadto podczas toku kształcenia duży nacisk kładzie się na zdobywanie umiejętności praktycznych – odbywają się liczne staże, praktyki oraz zajęcia w  terenie, pozwalające poznać wiele zagadnień „od środka”.

Czego uczą?

Ochrona środowiska jest bardzo rozległą dziedziną, dlatego aby zostać w niej specjalistą, należy przyswoić materiał z zakresu:

  • Ochrony przyrody i krajobrazu;
  • Hydrobiologii i ochrony wód;
  • Ochrony powietrza przez zanieczyszczeniami;
  • Oczyszczania wód i ścieków;
  • Utylizacji odpadów;
  • Właściwej gospodarki odpadami;
  • Kształtowania krajobrazu;
  •  Zarządzania środowiskiem;
  • Oraz zarządzania odnawialnymi źródłami energii.

Są to najważniejsze, jednak nie jedyne zagadnienia poruszane w czasie studiów.

Co oferują?

Absolwenci ochrony środowiska z pewnością nie będą mieli problemów ze znalezieniem atrakcyjnej pracy. Czekają na nich różnorodne możliwości zatrudnienia m.in. w różnego rodzaju zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, w inspektoratach ochrony środowiska, placówkach gospodarki wodnej i lądowej, placówkach administracji rządowej i samorządowej, przy projektach związanych z OZE w leśnictwie, rolnictwie, a nawet w placówkach służby zdrowia. Czeka na nich ciekawa, pełna wyzwań i dobrze płatna praca. W zależności od upodobań mogą liczyć na etat zarówno za biurkiem, jak i w terenie. Ze względu na to, że ekologia stanowi coraz ważniejszy aspekt naszego życia, a jej waga dostrzegana jest w ujęciu globalnym, specjaliści od ochrony środowiska z pewnością nie będą narzekali na brak pracy również za kilka lub kilkanaście lat.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here