konsolidacja chwilówek

Nie wszystkie banki są sobie równe, ale wiele z nich koncentruje się na tych samych obszarach w całym procesie weryfikacji kredytu. Dowiedz się, jaką dokumentację, prognozy i narracje będziesz musiał przygotować, a także poznaj wskazówki, dzięki którym wynegocjujesz najlepszy dostępny pakiet pożyczek. Te i inne podpowiedzi znajdziesz w poniższym artykule.

Niezależnie od tego, jaki produkt finansowy Cię interesuje:

  • Komercyjna pożyczka krótkoterminowa
  • Pożyczka na samochód
  • Finansowanie nieruchomości
  • Inny rodzaj kredytu komercyjnego lub konsumenckiego

Wiele z tych samych podstawowych zasad udzielania pożyczek ma zastosowanie. Najbardziej podstawowe cechy, na których skoncentruje się większość potencjalnych kredytodawców, to: historia kredytowa oraz dostępne zabezpieczenia kredytu. Jeśli chodzi o uzyskanie pożyczki pod zastaw, zapewnienie zabezpieczenia jest koniecznością. Dla banku zabezpieczenie jest po prostu definiowane jako nieruchomość, która zabezpiecza pożyczkę lub inny dług, tak aby pożyczkodawca mógł przejąć tę nieruchomość, jeśli nie dokonasz właściwych spłat pożyczki.

Zrozumienie opcji zabezpieczeń

Kiedy pożyczkodawcy żądają zabezpieczenia pożyczki zabezpieczonej, starają się zminimalizować ryzyko związane z udzieleniem kredytu. W celu upewnienia się, że dane zabezpieczenie stanowi odpowiednie zabezpieczenie, pożyczkodawca będzie chciał dopasować rodzaj zabezpieczenia do udzielanej pożyczki.

Okres użytkowania zabezpieczenia będzie zazwyczaj musiał przekraczać lub przynajmniej dotrzymywać okresu spłaty pożyczki. W przeciwnym razie zabezpieczone odsetki pożyczkodawcy byłyby zagrożone. W konsekwencji aktywa krótkoterminowe, takie jak należności i zapasy, nie będą akceptowane jako zabezpieczenie na pożyczkę długoterminową, ale są odpowiednie do finansowania krótkoterminowego, takiego jak linia kredytowa.

Ustalanie stosunku wartości kredytu do wartości majątkowej

Aby jeszcze bardziej ograniczyć swoje ryzyko, pożyczkodawcy zwykle dyskontują wartość zabezpieczenia, tak aby nie przekraczali 100 procent najwyższej wartości rynkowej zabezpieczenia. Ta relacja między kwotą pieniędzy, którą bank pożycza, a wartością zabezpieczenia, nazywana jest stosunkiem pożyczki do wartości. Rodzaj zabezpieczenia użytego do zabezpieczenia kredytu będzie miał wpływ na akceptowalny przez bank wskaźnik wartości kredytu do wartości zabezpieczenia. Na przykład nieulepszone nieruchomości przyniosą niższy wskaźnik niż ulepszone, zajmowane nieruchomości. Wskaźniki te mogą się różnić w zależności od pożyczkodawców, a na stosunek mogą również wpływać kryteria udzielania pożyczek inne niż wartość zabezpieczenia. Twoje zdrowe przepływy pieniężne mogą pozwolić na większą swobodę w stosunku kredytu do wartości.

Zrozumienie swojego cyklu przepływu środków pieniężnych

Główną troską pożyczkodawcy jest to, czy Twoje codzienne operacje wygenerują wystarczającą ilość gotówki, aby spłacić chwilówkę. Przepływ pieniężny pokazuje, w jaki sposób główne wydatki gotówkowe są powiązane z głównymi źródłami gotówki. Informacje te mogą dać pożyczkodawcy wgląd w Twoje kompetencje w zakresie zarządzania, cykle finansowe oraz wszelkie znaczące zmiany w firmie w czasie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here