umowa o prace z zagraniczna firma

Coraz więcej zagranicznych firm decyduje się na umieszczenie swoich oddziałów lub siedzib na terenie Polski. Otwarcie biura nad Wisłą wiąże się z tym, że do pracy zatrudniani są  również polscy pracownicy. Otrzymują oni propozycje pracy w oparciu o zagraniczny kontrakt. W praktyce oznacza to, że są zatrudnieni na umowie o pracę tylko, że na podstawie przepisów państwa, w którym zarejestrowana jest firma. Rozwiązanie to budzi obawy wielu kandydatów, którzy dostali do podpisania  kontrakt zagraniczny. Zobacz czy słusznie.

Zatrudnienie w oparciu o zagraniczną umowę o pracę budzi obawy wielu osób. Boją się one konsekwencji, jakie mogą wynikać z podpisania takiego dokumentu. Jednak praca na zagranicznym kontrakcie jest coraz powszechniejszą formą zatrudnienia w Polsce. Zanim jednak popisze się dokumenty przygotowane przez pracodawcę, należy sprawdzić kilka kwestii.

Zapisy umowy o pracę na kontrakcie zagranicznym

Artykuł 8  ustawy o języku polskim jasno określa, że umowa o pracę, a także inne dokumenty związane ze stosunkiem pracy muszą być w języku polskim niezależnie od tego, w jakim kraju podwładny będzie wykonywał swoje obowiązki. Prawo dopuszczę opracowanie również umowy i pozostałych dokumentów w języku obcym, ale pracodawca musi mieć świadomość, że w przypadku sporu na tle wykonywania umowy podstawą wykładni wszystkich dokumentów będzie wersja polska. Jeżeli przy podpisywaniu dokumentów zagraniczny pracodawca przedstawi ci umowę w języku innym niż polski, masz prawo żądać wersji w rodzimym języku.

umowa o prace z brytujska firma

Umowa o  pracę w myśl przepisów praca

Bardzo często umowy o pracę z zagranicznymi pracodawcami opatrzone są zapisami mówiącymi, że wszelkie spory oraz zobowiązania wynikające ze stosunku pracy będą rozwiązywane w myśl prawa kraju, w którym zarejestrowana jest działalność. Taki zapis nie jest niezgodny z prawem, jednak nie jest zbyt korzystny dla pracownika. Wynika to z prostej przyczyny – niemal na pewno nie znasz prawa pracy obowiązującego w Wielkiej Brytanii, Niemczech czy Hiszpanii. Oznacza to, że decydując się na podpisanie takiej umowy, tak naprawdę nie wiesz, jakich obowiązkowe się podejmujesz. Najlepszym rozwiązaniem jest więc poproszeni o wpisanie do umowy, że będzie opierała się o polskie prawo, ewentualnie jeśli bardzo ci zależy na pracy (i nie jest to możliwe) zasięgnięcie porady prawnika specjalizującego się w prawie pracy danego kraju. Wyjściem pośrednim (choć nie najbezpieczniejszym) jest poproszenie  szczegółowe rozpisanie w umowie twoich praw i obowiązków.

Umowa o prace z zagranicznym pracodawca a składki i podatki

Zagraniczny przedsiębiorca, który prowadzi na terytorium Polski działalność poprzez stałe przedstawicielstwo, zobowiązany jest do rejestracji w polskim Urzędzie Skarbowym i ZUS. Rejestracja ta sprawia, że wszystkie podatki i składki za pracownika zatrudnionego na zagranicznym kontrakcie są odprowadzane do polskich instytucji.

czy jest kntrakt zagroniczny

Jeśli okaże się, że firma nie prowadzi działalności na terenie Polski, sytuacja jest bardziej skomplikowana. Pierwszym rozwiązaniem jest to, że twoje składki i podatki będą odprowadzane do urzędów właściwych pracodawcy (czyli zlokalizowanych na terenie państwa, w którym przedsiębiorstwo posiada siedzibę). W tym wypadku trzeba liczyć się z tym, że np. nie będzie ci przysługiwać opieka zdrowotna z NFZ, a części twojej emerytury będzie np. ta angielska. Sytuacja w zakresie opieki zdrowotnej najczęściej rozwiązywana jest wykupieniem przez przedsiębiorstwo prywatnej opieki medycznej dla pracowników w Polsce.

Drugim rozwiązaniem tej sytuacji jest przejęcie przez pracownika obowiązków płatnika w Urzędzie Skarbowym oraz ZUS-ie. Wtedy to pracodawca wypłaca co miesiąc pensję brutto, a pracownik samodzielnie dokonuje płatności do Urzędu Skarbowego oraz ZUS. Od uzyskanej kwoty musi również odliczyć sobie 18% podatku na całości swojego dochodu. To rozwiązanie wiąże się jednak z tym, że należy poświęcić swój czas na dokonywanie rozliczeń podatkowych.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here