Program wychowawczo-profilaktyczny w nowym roku szkolnym

Jeśli poddaliśmy już ewaluacji wypracowany w zeszłym roku program, na początku nowego roku szkolnego zostało nam już tylko wprowadzenie do niego odpowiednich modyfikacji. Warto przy tym uwzględnić odpowiedzi na kilka pytań.

Porównanie celów wychowawczych i profilaktycznych z realnymi osiągnięciami  

Na wstępie pamiętajmy, że konstruowanie programu wychowawczo-profilaktycznego, jak i jego ewaluacja powinny być działaniem zespołowym. Nikt w pojedynkę nie jest w stanie udźwignąć takiego zadania, ani tym bardziej stworzyć dokument, który będzie odpowiadał na potrzeby całej społeczności szkolnej! Zestawienie przez zespół działań podjętych w ramach z przyjętymi celami pokaże nam, co udało się osiągnąć, a co jeszcze zostało przed nami. Takie zestawienie wskaże nam zmiany, które należy wprowadzić do obowiązującego dotychczas programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Raport ewaluacyjny powinien zawierać od razu rekomendacje konkretnych działań. Badanie powinno zostać przedyskutowane w szkole i powinno stanowić podstawę modyfikacji programu.

Modyfikacja programu wychowawczo-profilaktycznego 

Wyniki ewaluacji w wielu przypadkach implikują potrzebę zmian w dotychczasowych działaniach. Wprowadzane zmiany mogą dotyczyć każdego z aspektów programu. Dokonując zmian w programie, warto zadać pytania:

  1. Czy uwzględnione są wszystkie sfery rozwojowe uczniów (fizyczna, emocjonalna, intelektualna, duchowa i społeczna)?
  2. Czy cele powiązane są z diagnozą problemów występujących w szkole i czy są mierzalne, jasne, konkretne, określone czasie, dostosowane do wieku uczniów?
  3. Czy formy realizacji są odpowiednio dobrane do zdiagnozowanych potrzeb, wieku uczniów, czy uwzględnione są adekwatne czynniki chroniące i czynniki ryzyka?
  4. Czy przyjęte w programie zadania są adekwatne do celów, czy pozwalają na ich osiągnięcie, czy kompetencje osób realizujących są wystarczające do realizacji zadań, czy zadania te są spójne ze sobą, uzupełniają się i są możliwe do realizacji w zaplanowanych terminach?
  5. Czy w szkole podejmuje się działania sprzyjające efektywnej realizacji celów i zadań (osobista odpowiedzialność realizatorów, doskonalenie kompetencji,
  6. Czy szkoła wykorzystuje wszystkie zasoby sprzyjające realizacji założeń programu, angażuje rodziców i uczniów, podmioty zewnętrzne? 

Odpowiedzi na te pytania znacznie ułatwią proces wprowadzania zmian do istniejącego programu i przyczynią się do skuteczniejszych działań w szkole. Wrzesień to nie jedyny moment, kiedy możemy wprowadzać do programu niezbędne modyfikacje. W ciągu roku szkolnego mogą pojawić się nagłe zdarzenia, zjawiska, problemy wychowawcze, których rozpoznanie będzie wymagało wprowadzenia zmian do programu. Pamiętajmy, że możemy – i musimy – to zrobić. 

Autor: Marzenna Czarnocka – ekspert portalu ePedagogika.pl 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here