Renta rodzinna dla dziecka

Życie potrafi pisać różne, niekiedy bardzo trudne scenariusze. Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, gdy traci się bliskiego członka rodziny. Pewną formą potrzebnego wsparcia materialnego dla bliskich może wówczas okazać się renta rodzinna dla dziecka.

W jakich sytuacjach przysługuje takie świadczenie? Jak długo dziecko może je pobierać? Ile wynosi renta rodzinna? O tym wszystkim napiszemy w dalszej części artykułu.

Renta rodzinna – co to takiego?

Renta rodzinna to specjalne świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych uprawnionym członkom rodziny osoby zmarłej, której przysługiwało prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy bądź spełniała ona warunki wymagane, aby otrzymać takie świadczenie (opłacała składki ZUS).

Do otrzymania renty kwalifikują się najbliżsi zmarłego, w tym małżonkowie (wdowa lub wdowiec), rodzice (w tym również ojczymowie i macochy), a także co szczególnie istotne w przypadku dzisiejszego artykułu – dzieci osoby zmarłej.

Kiedy dziecku przysługuje renta rodzinna?

Aby dziecko mogło otrzymać rentę rodzinną po zmarłym rodzicu, należy spełnić kilka warunków. Świadczenie nie jest bowiem wypłacane automatycznie każdemu.

Prawo do renty rodzinnej mają dzieci zarówno biologiczne, jak i przysposobione (wyjątek stanowią dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie w ramach rodzinnych domów dziecka i rodziny zastępczej). Dzieci otrzymają rentę rodzinną, jeśli:

  • nie ukończyły 16. roku życia,
  • po ukończeniu 16. roku kontynuują naukę (nie dłużej jednak niż do 25. roku życia),
  • są trwale niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji.

Prawo do otrzymania renty rodzinnej po zmarłym rodzicu mają wszystkie jego dzieci, a jej wysokość zależy od liczby osób, której ma być ona wypłacana.

Renta rodzinna – jaka jest jej wysokość?

Po śmierci członka rodziny jego bliscy są najczęściej zajęci szeregiem formalności związanych z pochówkiem, w czym najczęściej pomagają im specjaliści z takich firm, jak Hades Łomianki (DomPogrzebowyLomianki.pl). W następnej kolejności muszą jednak zająć się uporządkowaniem spraw rodzinnych, w tym tematów finansowych, do których niewątpliwie zalicza się renta rodzinna, przysługująca między innymi dzieciom.

Wysokość renty rodzinnej jest ściśle powiązana ze świadczeniami przysługującymi osobie zmarłej i zależy od liczby osób, którym ma być ona wypłacana.

Jeśli do renty rodzinnej jest uprawniona jedna osoba, renta ma wysokość 80% świadczenia zmarłego. Jeżeli przysługuje ona dwóm osobom, jej wysokość wynosi 90% świadczenia zmarłego. Przy trzech lub więcej uprawnionych wysokość renty rodzinnej z ZUS to 95% świadczenia zmarłego.

Warto również wspomnieć, że renta rodzinna ma minimalną wartość. Jeżeli po dokonaniu obliczeń na podstawie wysokości świadczeń zmarłego, okazuje się, że renta miałaby być niższa niż najniższa renta rodzinna, wówczas łączna kwota renty dla wszystkich uprawnionych jest podwyższana do najniższej renty rodzinnej. Po waloryzacji 2023 najniższa renta wynosi 1588,44 zł.

Jak zdobyć rentę rodzinną – formalności i procedury

Aby otrzymać rentę rodzinną, należy zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i złożyć w nim stosowne formularze: ERR oraz informację ERP-6, w sytuacji gdy zmarły nie pobierał świadczeń z ZUS. Dodatkowo potrzebne są dokumenty potwierdzające tożsamość uprawnionej osoby, określające stopień pokrewieństwa, a także akt zgonu członka rodziny. Dla przyznania renty po osobie, która jeszcze nie pobierała świadczeń z ZUS niezbędne są też dokumenty potwierdzające przebyte okresy pracy i wysokość wynagrodzeń zmarłego.

Jeżeli renta ma być przyznana na podstawie niezdolności do pracy i egzystencji dziecka, należy przygotować dokumenty potwierdzające stan zdrowia (m.in. zaświadczenie OL-9 wystawione przez lekarza prowadzącego).

Renta rodzinna – zabezpieczenie sytuacji materialnej rodziny zmarłego

Strata najbliższego członka rodziny to zawsze bardzo trudne doświadczenie. Warto jednak nawet w takiej sytuacji zadbać o sytuację dzieci, poprzez zabezpieczenie ich bytu na przyszłość, między innymi pamiętając o przysługującym im świadczeniu po zmarłym rodzicu, które mogą otrzymać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here