Rozwijasz się w IT? Jest praca w ITMAGINATION

Kreowanie i wdrażanie nowoczesnych, dedykowanych rozwiązań informatycznych wymaga szerokiej wiedzy na temat biznesu oraz rozległych kompetencji technologicznych. Dlatego w zespole ITMAGINATION jest miejsce wyłącznie dla najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie. Firma inwestuje w ludzi otwartych, nastawionych na ciągły rozwój i poszerzanie zdobytej już wiedzy.

Aktywizowanie potencjału innowacyjnego

ITMAGINATION to z założenia środowisko, w którym każdy może być innowatorem. Firma wierzy, że do realizacji potencjału konieczne są partnerskie relacje z ludźmi oraz wzajemne zaufanie, które tworzą podstawy poczucia siły i inspiracji, płynącej ze wzajemnej współpracy. W ten sposób ITMAGINATION pracuje z klientami i dokładnie tak samo traktowana jest w firmie współpraca z każdym z członków zespołu. Firma realizuje równolegle szereg globalnych projektów dla międzynarodowych korporacji. Część z nich polega na stworzeniu od podstaw dedykowanych rozwiązań informatycznych, inne to serwis, utrzymanie i optymalizacja wdrożonej już infrastruktury. To oczywiste, że przy realizacji tych zadań pracują najlepsi, ale podstawą owocnej kooperacji jest otwarta, transparentna i uczciwa komunikacja.

ITMAGINATION – praca tu to zmiana na lepsze

ITMAGINATION uważa, że innowacja to zawsze zmiana na lepsze. Nie zawsze musi być to rewolucja na wielką skalę. Czasami szybciej lepszy efekt uzyskuje się z pozoru niewielką zmianą organizacyjną prowadzącą do usprawnienia realizacji powtarzalnych procesów. W ten sposób powstają rozwiązania informatyczne, kreujące przestrzeń dla innych działań w organizacji, co z kolei przekłada się na wymierne korzyści biznesowe. Odkrywanie innowacji wymaga połączenie rozległej wiedzy z wielu różnych dziedzin. W tym procesie główną role odgrywają ludzie, wnoszący do projektu swoje doświadczenie i pomysły. Kluczem do znalezienia rozwiązania, które może być przełomem w danym przypadku, jest zdolność do nawiązania relacji opartych na profesjonalizmie i zaufaniu, które umożliwią przełamanie barier w komunikacji. Dlatego tak ważne dla firmy są partnerskie relacje z pracownikami i pomiędzy nimi.

Inwestycja w przyszłość

Praca w ITMAGINATION to gwarancja udziału w jednych z bardziej rozpoznawalnych projektów, realizowanych dla wielu międzynarodowych organizacji, w tym dla prawdziwych amerykańskich jednorożców.. Doświadczenia firmy wskazują na to, że potencjał innowacyjny ITMAGINATION rośnie wprost proporcjonalnie do potencjału osób w niej zatrudnionych. Założyciele firmy kładą duży nacisk na rozwój pracowników, w tym poszerzanie, aktualizację i transfer wiedzy także pomiędzy zespołami pracującymi nad różnymi projektami. W dobrym świetle widziany jest udział w konferencjach i szkoleniach wspieranych przez pracodawcę. Inwestycja w członków zespołu to narzędzie do osiągnięcia celu, jakim jest aktywizacja potencjału innowacyjnego pracowników, firmy i klientów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here