Polacy coraz częściej dostrzegają powody, dla których warto się ubezpieczyć. Chęć zabezpieczenia przyszłości własnej i swojej rodziny czy ograniczenia możliwego ryzyka finansowego sprawia, że chętniej sięgamy po różnego rodzaju ubezpieczenia. Popularnością wśród klientów cieszy się szeroka oferta ubezpieczeń MetLife. Dlaczego warto się nią zainteresować?

MetLife – Półtora wieku doświadczenia

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie MetLife, firma ubezpieczeniowa działa w skali globalnej od blisko 150 lat. W Polsce istnieje od 1990 roku. Fundamentem kultury organizacyjnej firmy jest troska o klientów, zgodnie z hasłem „Razem przez życie”, które mówi o roli, jaką MetLife odgrywa w życiu swoich klientów. W MetLife opinie i potrzeby klientów mają bardzo duże znaczenie. Produkty są dostosowywane na bieżąco do zmieniających się potrzeb konsumentów i rynku.

Z informacji udostępnianych przez ubezpieczyciela możemy się również dowiedzieć, że MetLife rozwija i upraszcza swoje produkty, a co za tym idzie, wyznacza nowe standardy w branży ubezpieczeniowej i jakości usług. MetLife doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że fachowa terminologia stosowana w ubezpieczeniach może być co najmniej niezrozumiała dla potencjalnych klientów, dlatego stara się uprościć ofertę oraz komunikację w taki sposób, aby każdy ją dobrze zrozumiał. Klienci dzięki temu mają pewność, że zaoferowane im rozwiązania będą w pełni dopasowane do ich potrzeb. MetLife wyprzedza oczekiwania i skupia się na budowaniu wzajemnych, pozytywnych relacji, opartych na zaufaniu.

Firma odpowiedzialna społecznie

Dla wielu klientów znaczenie ma, czy dana firma jest odpowiedzialna społecznie. MetLife od wielu lat angażuje się w działalność charytatywną i z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Już ponad 40 lat temu powstała fundacja MetLife, która działa w skali globalnej i realizuje misję wspomagania finansowego różnych społeczności. W Polsce współpracuje, między innymi, z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości, pomagając młodym ludziom w nabywaniu wiedzy i umiejętności zawodowych. Uczestniczy w programach Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i Fundacji Habitat for Humanity.

Oferta ubezpieczeniowa MetLife

Podstawową dziedziną działalności MetLife jest oferowanie klientom ochrony. Produkty MetLife obejmują ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia wypadkowo-zdrowotne, produkty emerytalne oraz inwestycyjne.

Ubezpieczenia na życie MetLife  pozwalają chronić siebie z myślą o swoich bliskich (polisa MetLife na Życie) oraz zapewnić wypłatę świadczenia na wypadek różnych scenariuszy życia (polisa MetLife Gwarantowana Ochrona). Z kolei ubezpieczenia wypadkowo-zdrowotne (np. pakiet zdrowotny MetLife na Zdrowie) pomogą zminimalizować skutki choroby albo wypadku, zapewniając dodatkowe środki na leczenie, terapię czy dostęp do prywatnej służby zdrowia.

Wśród ubezpieczeń MetLife znajdują się, miedzy innymi:

  • MetLife Gwarantowana Ochrona – ubezpieczenie na życie i dożycie z ochroną na wypadek całkowitego i trwałego inwalidztwa, które gwarantuje finansowe bezpieczeństwo w różnych sytuacjach życiowych
  • MetLife na Życie – terminowe ubezpieczenie na życie, które dzięki zróżnicowanym opcjom dodatkowym, zapewnia także m.in. środki finansowe na walkę z rakiem, wsparcie w razie trwałej niepełnosprawności, ochronę spłacanego kredytu hipotecznego, czy wzajemne ubezpieczenie wspólników w firmie.
  • Gwarantowana Emerytura + – ubezpieczenie rentowe, które zapewnia wypłatę miesięcznych świadczeń w określonej wysokości, po zakończeniu okresu opłacania składek, a także ochronę zdrowia i życia ubezpieczonego
  • MetLife na Zdrowie – kompleksowy program zdrowotny. Podstawą ubezpieczenia jest ochrona w razie diagnozy nowotworu, którą, w zależności od potrzeb, można uzupełnić o umowy dodatkowe: Wsparcie w Chorobie, Pobyt w Szpitalu i Konsultację Medyczną.
  • Bezpieczne Dziecko Premium – jedna z umów dodatkowych MetLife, które można dodać np. do ubezpieczenia MetLife Gwarantowana Ochrona. Ubezpieczeniowy pakiet ochronny dla dziecka, zapewniający finansowe wsparcie na wypadek trwałego inwalidztwa NW, groźnej choroby objętej ochroną ubezpieczeniową, pobytu w szpitalu lub operacji wskutek NW lub choroby, a także złamania lub oparzenia wskutek NW.

Oprócz ubezpieczeń MetLife umożliwia oszczędzanie i inwestowanie w ramach Otwartego Funduszu Emerytalnego (MetLife OFE)  i funduszy inwestycyjnych MetLife.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here