Jednolity Plik Kontrolny jest specjalną bazą danych, w której przedsiębiorcy mają obowiązek zbierać oraz aktualizować na bieżąco wszelkie informacje finansowo-podatkowe. Dzięki usystematyzowanej strukturze pliku JPK ma to docelowo doprowadzić do usprawnienia pracy fiskusa oraz do zmniejszenia nadużyć w zakresie zobowiązań podatkowych. Obecnie jednak nałożone zostały na przedsiębiorców nowe zobowiązania, które z pewnością należy poznać i się do nich dostosować.

Obowiązki związane z Jednolitym Plikiem Kontrolnym

Jednolity Plik Kontrolny to elektroniczny rodzaj folderu czy zbioru różnych informacji. Ustawodawca wskazuje 7 podstawowych głównych struktur – księgi rachunkowe, wyciąg bankowy, magazyn, ewidencje zakupu i sprzedaży VAT, faktura VAT, podatkowa księga przychodów i rozchodów oraz ewidencja przychodów. Każda z nich zawiera inne rodzaje informacji, które należy przechowywać w JPK i przekazywać cyklicznie lub na żądanie organu.

Obowiązki związane z JPK dotyczące przedsiębiorców będą więc dzielić się na trzy podstawowe grupy:

  1. Obowiązek tworzenia raportów JPK – wynika on pośrednio z konieczności prowadzenia dokumentacji księgowej w formie elektronicznej oraz przekazywania informacji z JPK do odpowiednich organów. W skrócie bez JPK nie da się spełnić obowiązków 2 i 3.
  2. Obowiązek przekazywania comiesięcznych raportów – do 25. dnia każdego miesiąca następującego po danym miesiącu należy składać zeznanie ze struktury ewidencji VAT w formie elektronicznej (nie ma tutaj znaczenia czy podmiot wcześniej deklarował rozliczenie miesięczne czy kwartalne).
  3. Obowiązek przygotowywania tzw. Eksportu danych, czyli zgrania/zrzutu wszystkich danych z JPK wskazanych przez organ podatkowy w określonym we wskazaniu rozsądnym terminie.

Terminy wprowadzania obowiązku

Docelowo Jednolity Plik Kontrolny ma zastąpić wszystkie znane do tej pory deklaracje i zeznania podatkowe przedsiębiorców. Są to dość odważne plany, które w najbliższym czasie mają prowadzić przede wszystkim do rezygnacji z tradycyjnych i znanych podatnikom deklaracji VAT. Reforma została zaplanowana na lata 2016 – 2018. Obecnie jest na etapie wdrażania, ale oznacza to, że jeszcze w tym roku  z założenia wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą spotka obowiązek prowadzenia JPK.

Terminy wprowadzenia obowiązku zależały od podziału zgodnego z wielkością przedsiębiorstwa. Podział został ujednolicony z definicjami dużego, średniego, małego i mikroprzedsiębiorcy określonych w ustawie o swobodzie dział. gosp.

Obowiązki wynikające z JPK obecnie

Od stycznia 2018 roku wszyscy przedsiębiorcy mają obowiązek przesyłania struktury VAT w comiesięcznych raportach. W zakresie obowiązku udostępniania danych na żądanie na razie obowiązuje dużych przedsiębiorców (powyżej 250 pracowników + obrót powyżej równowartości 50 mln euro w zł). Od 1.07.2018 do grona zobowiązanych dołączą inne firmy, czyli mikro-, mali i średni przedsiębiorcy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here