Jaka jest różnica między kontraktami forward i futures?
Jaka jest różnica między kontraktami forward i futures?

Jaka jest różnica między kontraktami forward i futures?

Kontrakty forward i futures są dwoma popularnymi instrumentami finansowymi, które umożliwiają inwestorom spekulację na rynkach finansowych. Chociaż oba te kontrakty są używane do osiągania zysków z różnic kursowych, istnieją pewne istotne różnice między nimi. W tym artykule przyjrzymy się bliżej tym dwóm instrumentom i wyjaśnimy, czym się różnią.

1. Definicja kontraktów forward i futures

Kontrakt forward to umowa między dwiema stronami, w której zobowiązują się one do kupna lub sprzedaży określonego aktywa w przyszłości po ustalonej cenie. Kontrakty forward są dostosowywane do indywidualnych potrzeb stron i nie są standardowe.

Kontrakt futures, z drugiej strony, to standardowy kontrakt, który jest notowany na giełdzie. Określa on ilość, jakość i termin dostawy aktywa bazowego. Kontrakty futures są znormalizowane i mogą być łatwo kupowane i sprzedawane na rynku.

2. Regulacje i rozliczenia

Kontrakty forward są zawierane na rynku pozagiełdowym, co oznacza, że ​​są one bardziej elastyczne i dostosowywane do potrzeb stron. Ponieważ nie są notowane na giełdzie, nie podlegają tak surowym regulacjom jak kontrakty futures.

Kontrakty futures są notowane na giełdzie i podlegają ścisłym regulacjom. Ich rozliczenia odbywają się codziennie, co oznacza, że ​​inwestorzy muszą utrzymywać odpowiednie środki na swoich kontach, aby pokryć ewentualne straty.

3. Ryzyko i płynność

Kontrakty forward są bardziej podatne na ryzyko kredytowe, ponieważ są zawierane bezpośrednio między dwiema stronami. Jeśli jedna ze stron nie dotrzyma umowy, druga strona może ponieść straty. Ponadto, ze względu na brak standardyzacji, kontrakty forward mogą być trudniejsze do sprzedaży przed terminem wygaśnięcia.

Kontrakty futures są mniej podatne na ryzyko kredytowe, ponieważ są notowane na giełdzie i rozliczane przez giełdę. Istnieje również większa płynność na rynku futures, co oznacza, że ​​inwestorzy mogą łatwo kupować i sprzedawać kontrakty w dowolnym momencie.

4. Koszty transakcyjne

Kontrakty forward nie mają zazwyczaj żadnych kosztów transakcyjnych, ponieważ są zawierane bezpośrednio między dwiema stronami. Jednak mogą wystąpić koszty związane z ryzykiem kredytowym, takie jak opłaty za zabezpieczenie.

Kontrakty futures mają zazwyczaj niewielkie koszty transakcyjne, takie jak prowizje maklerskie i opłaty giełdowe. Ponadto, ze względu na codzienne rozliczenia, inwestorzy muszą utrzymywać odpowiednie środki na swoich kontach, co może wiązać się z kosztami finansowymi.

Podsumowanie

Podsumowując, kontrakty forward i futures różnią się pod wieloma względami. Kontrakty forward są bardziej elastyczne i dostosowywane do indywidualnych potrzeb stron, ale są bardziej podatne na ryzyko kredytowe i mają mniejszą płynność. Kontrakty futures są standardowe, notowane na giełdzie, podlegają surowszym regulacjom i mają większą płynność. Oba te instrumenty mają swoje zalety i wady, dlatego ważne jest, aby dokładnie zrozumieć różnice między nimi przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.

Kontrakty forward i futures różnią się od siebie kilkoma czynnikami. Kontrakty forward są niestandardowe, indywidualnie negocjowane umowy między dwiema stronami, które określają warunki transakcji w przyszłości. Natomiast kontrakty futures są standardowe umowy, które są notowane na giełdzie i mogą być kupowane i sprzedawane przez inwestorów.

Link do strony: https://www.inspeerio.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here