Co oznacza zdolność kredytowa i finansowa

Żaden bank nikomu nie pożyczy pochopnie pieniędzy. Zanim zaufa danemu klientowi i przyzna mu kredyt, sprawdzi jego zdolność kredytową oraz wiarygodność finansową. Co to właściwie oznacza?

Ubiegając się o kredyt hipoteczny, gotówkowy, konsolidacyjny czy jakiekolwiek inne zobowiązanie, trzeba przedłożyć bankowi wniosek kredytowy wraz z określonymi, wymaganymi przez niego dokumentami. Na podstawie informacji zawartych w tej dokumentacji, a także danych zgromadzonych przez Biuro Informacji Kredytowej oraz biura informacji gospodarczej, analitycy bankowi oceniają ryzyko kredytowe oraz zdolność finansową klienta. Przeprowadzenie takiej oceny leży w interesie kredytodawcy, ale jest też dla niego po prostu obowiązkiem – który nakładają na niego przepisy Prawa bankowego oraz Ustawy o kredycie konsumenckim, a także wytyczne rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego.

Zdolność kredytowa – co to jest?

Definicja zdolności kredytowej jest bardzo prosta: to maksymalna kwota kredytu, jaką dany bank jest skłonny pożyczyć klientowi. Uściślając, wyraża ona najwyższą możliwą sumę finansowania, którą w ocenie analityków bankowych, dany klient będzie w stanie zwrócić (wraz z odsetkami) w uzgodnionym terminie.

Co ważne, ponieważ każdy bank stosuje własne zasady obliczania zdolności finansowej, ten sam klient w dwóch różnych instytucjach może uzyskać różne sumy finansowania. Warto wiedzieć, że w przypadku zobowiązań wysokokwotowych, takich jak kredyty hipoteczne, ta różnica może sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Zdolność kredytowa – jak oblicza ją bank?

Proces badania zdolności kredytowej można podzielić na dwa etapy: analizę ilościową oraz ocenę jakościową. Pierwszy z nich polega na dokładnym przeanalizowaniu sytuacji finansowej klienta, co wiąże się ze sprawdzeniem takich danych, jak kwota zarobków, wysokość kosztów utrzymania, czy też wielkość zadłużenia.

Jeśli chodzi o zadłużenie potencjalnego kredytobiorcy, bierze się pod uwagę nie tylko spłacane kredyty i pożyczki, ale również poręczone zobowiązania, a także posiadane karty kredytowe oraz limity odnawialne (nawet jeśli nie są wykorzystywane). W przypadku kosztów utrzymania, bank nie analizuje dokładnie wydatków, lecz kieruje się średnimi kosztami ponoszonymi przez gospodarstwa domowe (dane pozyskuje z GUS-u). Natomiast to, jaką wysokość zarobków przyjmie do wyliczenia zdolności kredytowej, zależy od dochodów klienta w ostatnich kilku lub kilkunastu miesiącach, a także formy jego zatrudnienia.

Druga część analizy, czyli badanie jakościowe, wiąże się ze sprawdzeniem danych, które pozwalają ocenić skłonność klienta do wywiązywania się ze spłaty zaciągniętych zobowiązań. Chodzi tu między innymi o jego wiek, stan cywilny, wykształcenie, status mieszkaniowy, czy też liczbę mieszkających z nim osób. Ponadto, bank weryfikuje historię kredytową klienta, czyli to, jak radził sobie z regulowaniem dotychczasowych zobowiązań finansowych.

Zdolność finansowa a wiarygodność kredytowa

Badanie jakościowe, przeprowadzane w ramach oceny zdolności finansowej, służy określeniu, jakie ryzyko kredytowe wiąże się z potencjalnym kredytobiorcą. Na podstawie zebranych tutaj danych, bank wylicza mu scoring kredytowy, czyli wystawia ocenę punktową jego wiarygodności finansowej. W tym celu porównuje dodatkowo profil klienta z profilami osób, które spłacają już zobowiązania finansowe. Im  bardziej jego profil przypomina profile kredytobiorców, którzy wykazują się rzetelnością w spłacie długów, tym lepszą otrzymuje on ocenę. Aby lepiej zrozumieć istotę scoringu kredytowego, warto zapoznać się z artykułem dostępnym na stronie: https://www.euroloan.pl/aktualnosci/czym-jest-scoring-kredytowy, gdzie szczegółowo omówiono sposób jego obliczania.

Należy podkreślić, że każdy bank szczególnie dużą wagę przykłada do historii kredytowej klienta. W praktyce bowiem, to właśnie ona najlepiej pokazuje, czy potencjalny kredytobiorca rzetelnie wywiązuje się ze spłaty zaciąganych zobowiązań. Jeśli widnieje on w rejestrze dłużników, czy też posiada negatywne wpisy w BIK-u, bank może od razu odrzucić jego wniosek o kredyt.

Zdolność kredytowa online – jak sprawdzić ją samodzielnie?

Osoba zainteresowana kredytem, zanim złoży wniosek o finansowanie, zwykle chce zorientować się, jaką kwotę ma szansę pożyczyć od banku. W takim wypadku, może wykorzystać jeden z dostępnych w internecie kalkulatorów zdolności kredytowej. Wystarczy, że wpisze do niego kilka informacji na temat swojej sytuacji finansowej oraz potencjalnego zobowiązania; chodzi tu o miesięczny dochód, wysokość spłacanych zobowiązań, a także okres spłaty i oprocentowania kredytu, który chciałaby uzyskać. Po wprowadzeniu danych na stronie wyświetlą się konkretne kwoty, jakie byłyby skłonne pożyczyć poszczególne banki.

Należy podkreślić, że wyniki wskazywane przez kalkulatory zdolności kredytowej online mają jedynie orientacyjny charakter. Wynika to z faktu, że uwzględniają one jedynie podstawowe czynniki, na które zwracają uwagę kredytodawcy. W rzeczywistości, swoją faktyczną zdolność kredytową można poznać dopiero po złożeniu wniosku o finansowanie.

Artykuł sponsorowany.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here