Mazowiecka Uczelnia Medyczna, najlepsze miejsce na studia pielęgniarskie

0
1874

Studia pielęgniarskie są kierunkiem, zdobywającym coraz większą popularność. Dzięki wysokiemu poziomowi nauczania na kierunku pielęgniarskim, absolwenci są doskonale przygotowani do świadczenia czynności pielęgnacyjnych i opiekuńczych w różnego typu placówkach medycznych oraz do prowadzenia samodzielnej praktyki. Zgodność wytycznych programowych z wymogami unijnymi sprawia, że absolwenci kierunku pielęgniarskiego Mazowieckiej Uczelni Medycznej mogą realizować kształcenie na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej, korzystając z możliwości przeniesienia się na podstawie punktów ECTS. Po zakończeniu nauki, absolwent uzyskuje stopień licencjata na kierunku pielęgniarstwo, respektowany w kraju oraz państwach Unii Europejskiej. Dlaczego warto studiować pielęgniarstwo w Mazowieckiej Uczelni Medycznej?

Pielęgniarstwo studia zaoczne, czy to możliwe?

Misja pomagania osobom chorym i unieruchomionym jest postawą, która warunkuje gotowość do poświęceń i wyrzeczeń. Zróżnicowany i rozległy program nauczania na studiach pielęgniarskich wiąże się z dużą ilością zajęć teoretycznych oraz praktycznych, realizowanych w jednostkach służby zdrowia. Nauka na kierunku trwa przez okres sześciu semestrów i jest możliwa w systemie zaocznym. Pielęgniarstwo studia zaoczne to udogodnienie w kierunku osób, które chcą pogodzić pracę ze studiami. Studia zaoczne nie oznaczają niższego poziomu nauczania. Na kierunku pielęgniarskim zdobywa się wiedzę ogólnomedyczną oraz szczegółowe informacje, zapewniające przygotowanie do wykonywania czynności pielęgnacyjnych przy pacjencie. Pielęgniarstwo studia zaoczne to również zapoznanie się ze sposobem pracy oraz prowadzenia dokumentacji na oddziałach w toku niezbędnych zajęć praktycznych. Studenci Mazowieckiej Uczelni Medycznej realizują zajęcia praktyczne w nowocześnie wyposażonych pracowniach oraz mają możliwość odbycia praktyk zawodowych w renomowanych placówkach ochrony zdrowia.

Kierunek pielęgniarstwo – wiele możliwości

Warunki pracy w zawodzie pielęgniarza/pielęgniarki ulegają w ostatnim czasie poprawie, co sprawia, że kierunek staje się coraz bardziej atrakcyjny i wybierany przez dużą liczbę absolwentów szkół średnich. Ukończenie nauki na poziomie licencjackim stwarza możliwości kontynuowania nauki na studiach magisterskich, o zróżnicowanych specjalizacjach, poszerzających wiedzę i możliwości zatrudnienia w kierunku, który podczas kształcenia na kierunku pielęgniarskim stanie się najbliższy. Pracę można znaleźć w wielu jednostkach, które rekrutują w kraju oraz na terenie Unii Europejskiej. Można świadczyć usługi pielęgniarskie w ramach prowadzonej działalności jednoosobowej. Duże możliwości rozwoju zawodowego idą w parze z realizacją misji, która w zawodzie pielęgniarki jest wyznacznikiem samorealizacji każdego dnia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here