ISO to Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, która zrzesza krajowe organizacje normalizacyjne. Jest to niezależna instytucja, tworząca uniwersalne standardy oraz normy branżowe. W tym artykule zostaną przedstawione najbardziej znane na polskim rynku normy ISO.

ISO 9001

Jest to norma odpowiadająca za System Zarządzania Jakością. Najpopularniejsza na świecie, bowiem na jej wdrożenie zdecydowało się już ponad milion organizacji. Dzięki niej firma staje się bardziej efektywna i podnosi jakość nie tylko swoich produktów, ale wszystkich procesów, które w niej zachodzą. ISO 9001 pozwala na zwiększenie przychodów oraz minimalizację kosztów działania. Poza tym firmy, które wdrożyły System Zarządzania Jakością zyskują prestiż na rynku oraz wzrost zaufania klientów oraz kontrahentów.

Warto wiedzieć, że przed implementacją systemu można wziąć udział w różnych szkoleniach ISO, na których dokładnie zostaje przedstawiona norma. Jednostki certyfikacyjne organizują kursy, których celem jest przygotowanie pracowników do objęcia ról związanych z wdrożeniem i utrzymaniem systemu np. pełnomocnika kierownictwa ds SZJ czy audytora wewnętrznego.

ISO 14001

System Zarządzania Środowiskowego to kolejna uniwersalna norma, którą może wdrożyć każda organizacja. Jej celem jest ograniczenie negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na środowisko naturalne. Działając zgodnie z jej zasadami firmy zmniejszają zużycie energii oraz wody, a także dążą do zminimalizowania ilości wytwarzanych odpadów. Wdrożenie tej normy może przynieść organizacji znaczne oszczędności, ponieważ spadają koszty utrzymania wynikające ze zmniejszenia zużycia mediów. Uzupełnieniem tego systemu jest System Zarządzania Energią, który skupia się na optymalizacji energetycznej. Jego założenia dotyczą ograniczania zużycia energii, zwiększenia wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł oraz poprawy bilansu energetycznego poprzez termomodernizację budynków. Aby dowiedzieć się więcej o tych normach warto wybrać się na dedykowane tym systemom szkolenia ISO

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here