Norma ISO 9001 odpowiadająca za System Zarządzania Jakością to najczęściej wdrażana norma na świecie. Jej zasady stosują zarówno małe rodzinne firmy, jak i duże korporacje, a także instytucje państwowe oraz organizacje pozarządowe. Z tego artykułu dowiesz się jak w prosty sposób wdrożyć system ISO 9001 w swojej organizacji.

Kilka kroków do lepszej jakości

Jeśli zamierzasz wprowadzić System Zarządzania Jakością zgodny z ISO 9001, to pierwszym krokiem powinno być dokładne zapoznanie się z wymogami tej normy. Szczegóły oraz praktyczne aspekty zastosowania SZJ można poznać biorąc udział w szkoleniach iso  (szkolenia.bureauveritas.pl), przeprowadzanych przez jednostki certyfikujące. Kolejnym etapem powinno być dokładne zbadanie obecnej sytuacji firmy oraz stanu jej systemu zarządzania pod kątem zgodności z wymogami normy ISO 9001. Taką kontrolę można przeprowadzić w ramach audytu wstępnego, który przeprowadzany jest przez niezależnego audytora z jednostki certyfikującej. Jeśli w wyniku takiej kontroli zostaną ujawnione niezgodności, to należy wprowadzić działania korygujące. Kiedy mamy już pewność, że organizacja jest dostosowana do zasad Systemu Zarządzania Jakością możemy zgłosić się na audyt certyfikacyjny.

Utrzymanie systemu

Warto wiedzieć, że wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością, a także innych systemów certyfikowanych wymaga nie tylko dobrego przygotowania do pierwszego audytu, ale też dobrego utrzymania tego systemu. Pieczę nad  nim sprawuje pełnomocnik kierownictwa ds. Systemu Zarządzania Jakością. Taka osoba powinna być przygotowana do swojej pracy biorąc udział w dedykowanym szkoleniu iso. Bardzo ważną osobą dla prawidłowego utrzymania SZJ jest audytor wewnętrzny, który regularnie kontroluje organizację pod kątem zgodności z normą.

Cykl certyfikacyjny

Po audycie certyfikacyjnym wydawany jest dokument potwierdzający zgodność z normą na okres trzech lat. Po upływie roku przeprowadzony jest audyt sprawdzający, aby zweryfikować czy organizacja wciąż działa w oparciu o zasady normy ISO 9001. Audyt ten jest powtarzany po dwóch latach od daty otrzymania pierwszego certyfikatu. Po upływie trzech lat wykonywany jest audyt recertyfikacyjny. Jeśli organizacja przejdzie go pozytywnie, to ważność certyfikacji jest przedłużona na kolejne trzy lata.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here