Odczynniki chemiczne

Odczynniki chemiczne są bez wątpienia jednymi z najważniejszych elementów wyposażenia laboratorium. Nie może się bez nich obejść ani typowo chemiczne, ani biologiczne miejsce, ponieważ to one służą do przeprowadzania niezbędnych reakcji. Z tego względu bardzo ważna jest dbałość o ich odpowiednie zapasy i kupowanie z należytym wyprzedzeniem, aby zawsze zdążyły dotrzeć na miejsce.

Podstawowe odczynniki chemiczne w laboratorium elektroanalitycznym

Badania elektroanalityczne wykorzystywane są jako jedna z podstawowych form detekcji związków chemicznych czy jonów metali. Należą do klasycznych, choć obecnie bardzo unowocześnionych metod analitycznych i wykorzystują cały szereg technik, takich jak między innymi woltametria cykliczna, amperometria czy potencjometria.

Wszystkie te metody wymagają przygotowania odpowiednich roztworów, w których następnie przeprowadzana jest analiza. Reakcje elektroanalityczne mogą przebiegać także w próbkach naturalnych, na przykład biologicznych, które są odpowiednio rozcieńczone i przygotowane do przeprowadzania analizy.

Zarówno w celu przygotowania próbek naturalnych, jak i modelowych, niezbędne jest wykorzystanie odczynników chemicznych. Jednymi z najbardziej podstawowych są kwasy i zasady nieorganiczne, a także chlorek potasu, służący jako elektrolit obojętny. Niemniej istotne są odczynniki, służące przygotowaniu buforów, posiadających ustalone pH oraz siłę jonową. W ich skład wchodzić mogą między innymi słabe i mocne kwasy, w tym również organiczne, takie jak kwas octowy.

Odczynniki organiczne w HPLC

Niezwykle popularną metodą rozdzielania składników mieszanin, często połączoną z detekcją i identyfikacją poszczególnych analitów, jest HPLC. Zazwyczaj wykorzystywane są w tej metodzie mieszaniny rozpuszczalników o odpowiednich proporcjach, w tym mieszaniny wykorzystujące odczynniki organiczne. Wśród nich warto wymienić między innymi metanol i acetonitryl, które stanowią doskonałą fazę ruchomą.

Wcześniejszy zakup

Przygotowując się do pracy w laboratorium, warto sprawdzić, czy te oraz inne, aktualnie potrzebne rozpuszczalniki i odczynniki są dostępne w magazynie. Jeśli nie, powinny zostać zamówione i uzupełnione, aby były gotowe w trakcie pracy. Miejscem, w którym można dokonać takiego zakupu, jest między innymi sklep Argenta, dostępny pod linkiem https://www.argenta.com.pl/Odczynniki-chemiczne. Znajduje się w nim szeroki wybór odczynników, w tym również rozpuszczalników, które mogą zostać wykorzystane w podanych w przykładzie specjalistycznych laboratoriach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here