Różne rodzaje wolontariatu

Wolontariat to forma pomocy, która polega na bezinteresownym wsparciu potrzebujących. Wolontariusze wykonują swoją pracę najczęściej nieodpłatnie, a jedyną korzyścią dla nich jest satysfakcja z niesienia pomocy innym. Jednak nie tylko takie działania nazywane są wolontariatem – także wsparcie organizacyjne w trakcie imprez sportowych określane jest tą nazwą. Jaką jeszcze formę może przybrać wolontariat?

Podział wolontariatu:

1. Ze względu na liczbę osób:

 • indywidualny – do zadań zostaje oddelegowana jedna, wykwalifikowana osoba, której kompetencje są wystarczające, aby zrealizować określone cele,
 • grupowy – zadań i obowiązków jest tak wiele, że jedynie grupa jest sobie w stanie z nimi poradzić. Ważne jest też to, aby członkowie należący do takiego wolontariatu umieli ze sobą współpracować, a nad wszystkim kontrolę sprawowała jedna, doświadczona osoba.

2. Ze względu na miejsce odbywania:

 • lokalny – najczęściej ma miejsce w małej społeczności (np. jednej miejscowości). Wolontariusz nie musi mieszkać w tym samym miejscu, by móc zaangażować się w pomoc,
 • krajowy – przeważnie koordynowany jest przez większe organizacje i może odbywać się jednocześnie na terenie całego kraju np. Szlachetna Paczka,
 • międzynarodowy (zagraniczny, europejski) – to działanie na szeroką skalę, ponieważ może obejmować kraje nie tylko europejskie, ale także spoza kontynentu. Kontroluje go jedna z instytucji Unii Europejskiej.

3. Ze względu na okres pracy:

 • krótkoterminowy – to akcje organizowane przez krótki i określony czas. Przykładem takiego działania jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (która ponadto jest wolontariatem cyklicznym) i już wspomniana Szlachetna Paczka,
 • długoterminowy – zalicza się do niego wolontariat w domu pomocy społecznej, pracy, szkole, instytucjach administracji publicznej czy na studiach. Jego działania są rozciągnięte w czasie, a ich cele na bieżąco aktualizowane.

4. Specjaliści wyróżniają także inne rodzaje wolontariatu:

 • stały – prace na rzecz konkretnej instytucji lub organizacji wykonywane są regularnie, a wolontariusz stale z nią współpracuje,
 • akcyjny – ma miejsce przy jednorazowych lub cyklicznych akcjach, np. po powodzi, kataklizmie czy przy innym nieszczęściu, gdy zmobilizowana do pomocy jest większa liczba osób jednorazowo,
 • nieodpłatne praktyki i staże – to także forma wolontariatu. Często przy uczelniach działają np. studenckie radia, w których student może nabyć doświadczenie, ale jego praca jest nieodpłatna. Podobnie w przypadku niezależnych zrzeszeń studentów czy samorządów studenckich.
 • wolontariat pracowniczy – jest on oczywiście nieobowiązkowy, a przynależność do niego jest indywidualnym wyborem. Pracownicy mogą w ten sposób spełniać się i rozwijać swoje pasje, a dodatkowo pomóc potrzebującym. W wielu przedsiębiorstwach, np. w firmie http://bridgestone-stargard.pl/kariera, organizowane są akcje, które mają na celu wsparcie nie tylko ludzi, ale także zwierząt – pracownicy m.in. zbierali karmy, zabawki i akcesoria dla psów czy kotów ze schroniska w pobliskiej miejscowości.
 • e-wolontariat – wraz z rozwojem nowych technologii popularny stał się również wolontariat internetowy. Może on przybierać różne formy (jedną z najpopularniejszych jest np. klikanie w brzuszek pajacyka w celu zbierania środków na posiłki dla ubogich dzieci), a jego działania ograniczają się do działalności w sieci. Za odmianę e-wolontariatu uznaje się nieodpłatne prowadzenie stron internetowych lub profili w mediach społecznościowych instytucji charytatywnych.

Oczywiście podział ten jest jedynie umowny, a przekazywane przez wolontariusza wsparcie może przybierać na tyle szeroką formę, że nie sposób zakwalifikować go do tylko jednej kategorii.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here