Szkolenie w MS Word

Trudno byłoby sobie wyobrazić dzisiaj pracę nad dokumentem bez oprogramowania biurowego Microsoft Office. Używamy go w domu, w szkole, a przede wszystkim w pracy. Zawarte w nim aplikacje dostępne są dla użytkowników w każdym stopniu wtajemniczenia. I to jest w nich najbardziej fascynujące.

Możemy używać je do pisania notatek w Wordzie, tworzenia listy wydatków domowych w Excelu czy wykonania szkolnej prezentacji. Jednocześnie wszystkie one używane są przez pracowników każdej branży do tworzenia istotnych dla firmy dokumentów, zarządzania finansami przedsiębiorstwa czy komunikacji z innymi organizacjami. Aktualnie Microsoft Office doczekał się najmłodszego i ulepszonego dziecka – Office 365.

Przydatne funkcje Worda

Szkolenie Office 365 to najlepszy sposób na poznanie różnicy pomiędzy ostatnimi wersjami aplikacji. Warto jednak wcześnie poznać niektóre funkcje Worda, rzadziej używane a niezwykle przydatne w niektórych zawodach. Jedną z nich jest obliczanie sumy znaków wpisanych w dany dokument. Ilość znaków to coraz częściej stosowana wskazówka dot. objętości tekstu. Pisząc teksty w Wordzie znacznie trudniej jest dostosowywać tekst do polecenia w rodzaju: „4 strony papieru kancelaryjnego”. Word posiada niezwykle wygodne narzędzie przeznaczone do automatycznego obliczania objętości tekstu. Można je znaleźć w oknie Statystyka wyrazów, gdzie po kliknięciu otrzymuje się liczbę znaków ze spacjami i bez spacji. Wystarczy dotrzeć do komunikatu, którą z wartości się kierować, by tekst został dostosowany dokładnie do wskazówek zleceniodawcy czy nauczyciela. 

word

Nie tylko numer strony

Użytkownicy Worda doskonale wiedzą w jaki sposób wprowadza się np. numerowanie stron. Ale to nie jedyny sposób porządkowania dokumentu czy wyróżnienia go. Ciekawą funkcją jest umieszczanie na stronie, pod tekstem, znaku wodnego, wybierając go z zasobów aplikacji. Można również wprowadzać niestandardowe znaki wodne, które mogą być logotypem firmy czy innym wyróżnikiem. Znak wodny zapisany w tekście będzie pojawiał się przy każdym jego otwarciu i będzie również widoczny w druku. 

word szkolenie

Szkolenie Office 365

Kurs Word od Edukey.pl przeznaczony dla profesjonalistów opisuje również takie funkcje, które nie należą do zbioru intuicyjnych i oczywistych. Schowane w poszczególnych zakładkach znacząco przyspieszają i automatyzują wiele z czynności. Szkolenie Office 365 to z kolei sposób na zapoznanie się z nowościami pakietu i różnorodnością zastosowań. 

Office 365 ma charakter subskrypcyjny co oznacza, że co miesiąc lub w opcji raz rocznie wykupuje się prawo do użytkowania. Dzięki temu zawsze otrzymuje się uaktualnioną wersję, wzbogacaną o nowe funkcjonalności. Bazą Office 365 jest pakiet Office 2019, ale rozbudowany o nowe rozwiązania, np.:

  • Sharepoint- pozwala na sprawne przechowywanie, odnajdowanie oraz udostępnianie dokumentów i kooperację przy nich
  • Outlook- poczta biznesowa znajdująca się na serwerach Microsoft Exchange 
  • Skype dla firm 
  • Yammer-  sieć społecznościowa
  • Publisher
  • Access
  • OneDrive – z dostępem do zapisanych tam plików z każdego urządzenia z internetem oraz do back-upów

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here